Stratégia & Financovanie | Podnikanie

Manažéri vládam krajín SVE: zjednodušte dane a investujte do vzdelania a inovácií

450 manažérov stredoeurópskych podnikov volá po jednoduchšom daňovom systéme, nižších sociálnych odvodoch, a presmerovaní verejných výdavkov do vzdelania, výskumu a vývoja

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG v krajinách V4, Rumunsku a troch pobaltských štátoch. Prieskumu sa zúčastnilo 456 top manažérov, väčšinou CEO alebo CFO, pričom zhruba polovica z nich pracuje pre podniky kontrolované zahraničným kapitálom.

Medzi ďalšie zistenia patria:

  • Najväčšou prioritou pre stredoeurópskych manažérov je udržanie kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily.
  • Hoci chcú manažéri vidieť viac štátnych investícii do znalostnej ekonomiky, samotné podniky považujú stále za dôležitejšiu produktivitu a znižovanie nákladov ako budovanie dlhodobej konkurenčnej výhody produktovými inováciami, výskumom a vývojom. To môže byť sčasti spôsobené profilom vzorky –mnohé zo zahraničných investícií sú v krajinách SVE umiestnené kvôli nákladovým faktorom. Na Slovensku je pomer priorít náklady vs inovácie zhruba 3 ku 1, čo je výrazne horšie ako priemer SVE.
  • Štyri pätiny firiem očakávajú, že ich tržby budú na budúci rok rásť.
  • V rokoch 2015 – 2017 bude z ich investičného balíka najväčší podiel smerovať do Estónska, Česka a Poľska.
  • Na Slovensku plánuje v budúcom roku znižovať počet zamestnancov menej ako 5% podnikov, naopak, takmer 40% plánuje naberať nových. Zvyšovať mzdy plánuje menej ako polovica slovenských respondentov, v rámci celého regiónu chcú platy dvíhať dve tretiny podnikov. Vo všeobecnosti plánuje viac podnikov (takmer 60 %) zvyšovať mzdy vďaka pozitívnym faktorom (najmä rastúca produktivita a zlepšujúce sa hospodárske výsledky) ako kvôli faktorom na strane ponuky práce (nedostatok relevantnej pracovnej sily, tlak zo strany zamestnancov).
  • V oblasti daní by manažéri vrátane slovenských najviac ocenili, ak by vlády v ich krajinách zjednodušili systém správy a platenia daní a prijali opatrenia za zníženie odvodového zaťaženia.
  • Jednoznačne najväčší nárast verejných výdavkov by manažéri chceli vidieť v systéme vzdelávania, inovácií, výskumu a vývoja. Ako jednu z dôležitých vládnych priorít vnímajú aj boj s negatívnym demografickým trendom (starnutie populácie).
  • Takmer 90 % slovenských manažérov si myslí, že šedá ekonomika predstavuje pre našu krajinu problém, hlavným zdrojom sú podvody s DPH a umelé znižovanie zisku. V rámci regiónu patria medzi ďalšie významné zdroje šedej ekonomiky podvody so spotrebnými daňami a čierna práca.
  • Takmer 40 % top manažérov v krajinách SVE sa na budúcnosť eura ako regionálnej meny pozerá skepticky, podľa väčšiny z nich bude zápasiť s podobnými problémami ako doteraz a ďalšie krajiny do eurozóny už nevstúpia. Väčšina (60 %) však verí, že euro sa udrží alebo dokonca zvýši svoj význam v globálnej ekonomike. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: