Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

EÚ: NCHZ a Fortischem musia vrátiť neoprávnenú štátnu pomoc

Európska komisia rozhodla, že NCHZ boli počas konkurzu vďaka zníženým zamestnaneckým odvodom zvýhodnení voči konkurentom a musia vrátiť 4,8 mil. EUR, povinnosť prešla aj na Fortischem, ktorý NCHZ získal

Európska komisia dnes dospela k záveru, že slovenský chemický podnik Novácke chemické závody, a.s., (NCHZ) dostal počas konkurzného konania nezlučiteľnú štátnu pomoc, a že túto pomoc musí vrátiť. Vyšetrovanie ukázalo tiež, že podnik Fortischem, ktorý prakticky získal celé NCHZ, je hospodárskym nástupcom NCHZ, a mal takisto prospech zo štátnej pomoci. Preto sú podniky NCHZ a Fortischem povinné pomoc vrátiť.

Eurokomisár zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia v tejto súvislosti pripomenul, že spravodlivú hospodársku súťaž a uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže nemožno obchádzať prijímaním osobitných zákonov. "Štátna pomoc poskytnutá podniku NCHZ musí byť vrátená," zdôraznil Almunia.

NCHZ boli chemickým podnikom s asi 2 000 zamestnancami. V októbri 2009 podnik vyhlásil konkurz. O mesiac neskôr slovenská vláda prijala zákon, v ktorom sa od správcov vyžadovalo, aby zabezpečili pokračovanie prevádzky strategických spoločností počas konkurzného konania. V decembri 2009 vláda vyhlásila NCHZ za strategickú spoločnosť. Účinnosť zákona sa skončila v decembri 2010 a podnik NCHZ bol jediným podnikom, na ktorý sa tento zákon uplatnil.

Komisia začala v júli 2013 vyšetrovanie opatrení prijatých v prospech NCHZ. Vyšetrovanie sa týkalo dvoch období: od decembra 2009 do decembra 2010, keď NCHZ pokračovali v prevádzke v dôsledku uplatnenia osobitného zákona a od januára 2011 do júla 2012, keď prevádzka pokračovala na základe rozhodnutia veriteľov.

V oboch obdobiach viedla pokračujúca prevádzka stratového podniku k akumulácii verejných záväzkov (príspevky sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia) na úkor slovenských daňovníkov.

V súvislosti s prvým obdobím komisia dospela k záveru, že osobitný zákon odoprel správcovi a veriteľom právo rozhodovať o tom, či je pokračovanie prevádzky ekonomicky výhodné. Správca nariadil komplexnú ekonomickú analýzu a zvolal stretnutie veriteľov podniku s cieľom rozhodnúť, či má podnik NCHZ ďalej pokračovať v prevádzke až vtedy, keď sa účinnosť osobitného zákona chýlila ku koncu. Podľa osobitného zákona musel podnik NCHZ platiť iba časť príspevkov do sociálneho zabezpečenia a na zdravotné poistenie, čím bol zvýhodnený v porovnaní s konkurentmi. Táto výhoda vo forme akumulovaných verejných záväzkov dosahuje približne 4,8 milióna eur a musí byť vrátená slovenským daňovníkom.

Pokiaľ ide o druhé obdobie, komisia zistila, že žiadny z verejných veriteľov nemal v rámci výboru veriteľov právo veta. Žiadny z nich nemohol zablokovať ostatných veriteľov, ani rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť rozhodnutie o tom, či sa bude pokračovať v prevádzke. Toto rozhodnutie preto nemožno pripísať štátu a nespadá pod poskytnutie štátnej pomoci.

Komisia zistila, že podnik NCHZ bol predaný ako jeden balík investorovi, ktorý prevzal veľkú väčšinu zamestnancov a pokračoval v uplatňovaní tej istej obchodnej stratégie, akú uplatňoval podnik NCHZ. Kupujúci, podnik Fortischem, je teda hospodárskym nástupcom NCHZ, na ktorého sa vzťahuje nedovolené zvýhodnenie v dôsledku získania nezlučiteľnej pomoci.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: