Stratégia & Financovanie | Podnikanie

EK: zamestnanosť je dôležitejšia ako férová hospodárska súťaž

Podľa Európskej komisie sociálne prínosy plánovanej 58 mil. štátnej pomoci pre Duslo Šaľa jednoznačne prevažujú nad akýmikoľvek potenciálnymi negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž

Európska komisia (EK) dnes oznámila, že dospela k záveru, že plán Slovenska poskytnúť spoločnosti Duslo, a.s., regionálnu investičnú pomoc vo výške 58 miliónov eur, je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Spoločnosť Duslo, ktoré je súčasťou českého konglomerátu Agrofert, sa nachádza v Šali a vyrába dusík (vrátane amoniaku), viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárenské chemikálie.

Komisia dospela k záveru, že poskytnutá pomoc zo strany štátu podporí ciele regionálneho rozvoja bez toho, aby nenáležite narúšala hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V júli 2014 SR notifikovala plány na poskytnutie daňových stimulov vo výške 58 miliónov eur na podporu investičného projektu, ktorého cieľom je modernizácia zariadení na výrobu amoniaku v Šali. Ide o oblasť s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou ako priemer EÚ, ktorá je oprávnená na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Komisia projekt posúdila na základe usmernení o regionálnej pomoci na roky 2007–2013 (uplatňovanie predĺžené do 30. júna 2014). Tieto usmernenia umožňujú za určitých podmienok poskytnutie štátnej pomoci na regionálne investičné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju dotknutej oblasti.

Spoločnosť Duslo preinvestuje celkovú sumu 310 miliónov eur. Projekt by mal umožniť zachovanie okolo 1800 pracovných miest v továrni a stoviek ďalších pracovných miest v spoločnostiach, ktoré sú dodávateľmi závodu, v jednom z najmenej rozvinutých regiónov EÚ.

Podiel Dusla na väčšine relevantných trhov je nízky, a to aj pri zohľadnení predajov realizovaných jeho materskou spoločnosťou. Komisia preto dospela k záveru, že pozitívne účinky opatrenia na zamestnanosť a hospodársky rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmikoľvek potenciálnymi negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž.

Cieľom regionálnej pomoci je znižovať rozdiely medzi bohatšími a chudobnejšími oblasťami EÚ prostredníctvom poskytovania stimulov podnikom, aby investovali v menej rozvinutých regiónoch.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: