Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Dlžníci podávajú viacej návrhov na konkurz ako veritelia

V prvom polroku 2014 podalo návrh na vyhlásenie konkurzu viacej dlžných právnických osôb, ako ich veriteľov, v 12 prípadoch súdy povolili reštrukturalizáciu

V prvom polroku tohto roka okresné konkurzné súdy na Slovensku rozhodovali o 744 návrhoch na vyhlásenie konkurzu. K 129 spisom z minulého roka pribudlo ďalších 615 návrhov, z nich k 30. júnu vybavili 626. Vo väčšine, 476 prípadoch, začali súdy konkurzné konania, 117 návrhov naopak zamietli. V 12 prípadoch súdy zastavili konkurzné konanie z dôvodu povolenia reštrukturalizácie podniku. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Návrh na vyhlásenie konkurzu v tomto roku podávali najmä dlžníci – fyzické osoby, a to v 256 prípadoch. Nasledovali dlhujúce právnické osoby (175), veritelia právnických osôb (110), likvidátori (34) a veritelia fyzických osôb (24), iný subjekt(10) a napokon viacerí veritelia(6).

Ako povedal pre TASR odborník na konkurzné právo, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Milan Ďurica, veritelia majú v reštrukturalizačnom konaní inú pozíciu ako v konkurznom konaní.

"Uspokojovanie ich pohľadávok je riešené v reštrukturalizačnom pláne, ktorý schvaľujú veritelia svojimi hlasmi. Počet ich hlasov závisí od výšky ich pohľadávok. Z týchto dôvodov veritelia, ktorých pohľadávky sú nepatrné, nemôžu v zásade ovplyvniť obsah reštrukturalizačného plánu," priblížil. Zákon však vytvára určité mechanizmy na ochranu týchto veriteľov.

"Schválený reštrukturalizačný plán podlieha súdnej kontrole a súd nesmie plán potvrdiť, ak jeho ustanovenia mali nepriaznivý vplyv na niektorého veriteľa plánu, alebo ak prijatie plánu bolo dosiahnuté poskytnutím osobitných výhod niektorému veriteľovi," vysvetlil Ďurica.

Veriteľ sa môže domáhať na súde neúčinnosti plánu. "Ak hlasoval proti jeho prijatiu na schôdzi veriteľov a uplatnil do zápisnice námietku v prípade, že pohľadávky zaradené do rovnakej skupiny ako jeho zistená pohľadávka sa majú podľa plánu uspokojiť v inej miere alebo iným spôsobom, čím sa veriteľom týchto pohľadávok poskytla osobitná výhoda. Ak bude veriteľ v súdnom konaní úspešný, má právo na úhradu pohľadávky v celej výške," pripomenul odborník.

Pokiaľ ide o konkurzné konania, konkurz na majetok dlžníka môže súd vyhlásiť len vtedy, ak majetok dlžníka nepostačuje na plné uspokojenie všetkých pohľadávok jeho veriteľa. Preto aj veritelia nebudú mať svoje pohľadávky v konkurznom konaní uspokojené v plnom rozsahu v zásade nikdy.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: