Stratégia & Financovanie | Inovácie

Crowdsourcing - pre inšpiráciu

Inšpiratívne trendy, na ktoré na Slovensku čakáme

Kanadská ťažobná spoločnosť Goldcorp bola na začiatku tohto tisícročia na pokraji krachu. Vo svojej bani Red Lake v Ontariu sa jej nedarilo objaviť nové ložiská zlata, ťažili ju dlhy a štrajky zamestnancov. Riaditeľ spoločnosti Rob McEwen potreboval zázrak, aby firmu zachránil. Potom dostal nápad urobiť niečo, čo pred ním ešte nikto nikdy v jeho branži neurobil.

Na internet zavesil 400 MB dôverných dát – detailných máp a údajov o pozemkoch a podložiach, a ponúkol ako odmenu na rozdelenie 575 tis. dolárov pre ľudí, ktorí mu pomôžu na základe týchto dát objaviť ložiská zlata. Informácia o súťaži obletela svet a za niekoľko týždňov viac ako 1 000 geológov, študentov, konzultantov, matematikov a ďalších horlivcov lúskalo McEwenove mapy a posielali mu návrhy, kde by sa zlato mohlo nachádzať.

Iniciatíva viedla k 110 návrhom lokalít, z ktorých viac ako 80% obsahovala významné ložiská zlata. V bani sa odvtedy vyťažilo 8 mil. uncí zlata v hodnote 3 mld. dolárov. Celkom slušný ROI.

Odmenu si nakoniec údajne rozdelili traja experti, ktorí žiadnu zo sprevádzkovaných lokalít fyzicky ani len nenavštívili.

McEwen vyskúšal v jednom z najstarších odvetví na svete to, čomu dnes moderne hovoríme crowdsourcing.

Crowdsourcing pomáha firmám, ktoré nemajú k dispozícii potrebné ľudské zdroje, čas alebo kapitál robiť veci lacnejšie a rýchlejšie, identifikovať nové nápady, alebo získať prístup k odborníkom v momente, kedy ich potrebujú. Jedná sa o internetové platformy, ktoré spájajú kupujúcich so širokou skupinou ponúkajúcich, ktorí súťažia o projekt alebo odmenu.

Napríklad firmy, ktoré potrebujú rýchlo vyvinúť aplikáciu alebo softvér, môžu využiť technologické internetové stránky ako AssemblyalebouTest. Marketingové oddelenia, ktoré hľadajú inšpiráciu pre najbližšiu promo akciu, môžu navštíviť stránky CrowdflowerčiTrada. Spoločnosť DHL vo švédskom Štokholme využíva obyvateľov na to, aby cestou domou za poplatok doručili zásielku. Crowdsourcing preniká do odvetví ako je klinický výskum, vývoj spotrebiteľských výrobkov, vládny segment či médiá. V Čechách a na Slovensku ešte len začínajú crowdfundingové portály ako HitHit.com, IdeasStarter.com či podpora neziskoviek Dobrakrajina.sk.  

Crowdsourcing často krát prinesie lacnejšie a efektívnejšie riešenie, ako drahá poradenská firma alebo výberové konanie.  Ak firma vie, ako na to, pretože nie každá iniciatíva je úspešná.

Typy crowdsourcingu

Existuje viacero modelov pre crowdsourcingové služby. V niektorých prípadoch firmy nezaplatia ani cent, pokiaľ im crowdsourcingová komunita neprinesie požadované riešenie. Iné platformy obsahujú výberový proces, v ktorom uchádzači predkladajú svoje riešenia a ponúkanú cenu. Existujú aj platformy, prostredníctvom ktorých pre firmy pracujú stovky alebo tisícky ľudí, napr. FMCG spoločnosti môžu zaplatiť drobnú odmenu tisíckam dobrovoľníkov, ktorí vyskúšajú ich produkt alebo skontrolujú ich výrobky v obchodných regáloch a výsledky firme odošlú cez mobilnú aplikáciu.

Crowdsourcingové platformy možno podľa Deloitte rozdeliť na niekoľko kategórií:

Vykonávanie jednoduchých úloh: firmy využívajú crowdsourcing na vykonávanie rôznych úloh na diaľku, ako je prepisovanie a vkladanie dát, alebo priamo v prevádzkach, ako kontrola cien v obchodných predajniach či dopĺňanie tovaru do regálov. Crowdsourcing umožňuje získať ľudské zdroje v čase náhleho nárastu predaja či sezónnosti bez toho, aby sa firma viazala pracovnou zmluvou.

Komplikovanejšie projekty: poskytovatelia crowdsourcingových služieb, ako sú 10EQSaleboKaggle, spájajú jednotlivých odborníkov alebo tímy, ktoré dokážu vyriešiť náročnejšie úlohy, ako napr. vývoj softvérovej aplikácie, analýzu veľkého objemu dát, alebo vyriešiť nejaký problém. Firmy pri využití crowdsourcingu často získajú unikátne nápady alebo riešenia na problémy, s ktorými si sami nevedeli dlho poradiť.

Generovanie nápadov / brainstorming: spoločnosť General Electric investovala do crowdsourcingovej platformy Quirky, ktorá pomáha sprostredkovať vývoj nových produktov. Proces začína tým, že tisícky nezávislých inovátorov, ktorým môže byť v podstate hocikto, ponúkajú zúčastnenej komunite svoje nápady na nové produkty a komunita hlasuje. Nápady s najväčším počtom hlasov sú preskúmané expertmi v príslušnom odvetví a tie najlepšie prechádzajú do komerčnej fázy. Ich objavitelia majú potom podiel na tržbách alebo zisku z nového produktu. Na tomto princípe je zaujímavé to, že najlepšie nápady neprichádzajú vždy iba od odborníkov alebo technológov, ale aj od úplne obyčajných ľudí.

Poslednou skupinou sú crowdfundingové platformy, v ktorých podnikatelia ponúkajú drobným investorom a širokej verejnosti podiel na svojom nápade alebo podniku za poskytnutý kapitál. Medzi známe projekty patrí Kickstarter.com či IndieGoGo.com.

Ako využívať crowdsourcing

Crowdsourcingové inciatívy nemusia vždy dopadnúť najlepšie. Častým problémom je rozbehnutý projekt, ktorý zostane nedotiahnutý a treba naň vynaložiť dodatočné náklady, neexistencia písomných zmlúv s externými partnermi, únik citlivých informácií či odchod externých partnerov uprostred úlohy / projektu.

V neposlednom rade si z crowdfundingových iniciatív môžu vystreliť internetoví vtipálci, výsledok potom vyzerá takto:

Predtým, ako sa obrátite na davy ľudí sediacich mimo vašej kancelárie, zvážte napríklad tieto odporúčania:

Nezamieňajte si crowdsourcing s marketingom. Crowsourcingové projekty sa často míňajú účinkom, ak sú robené s cieľom spropagovať spoločnosť. Komunita účastníkov zostane frustrovaná, projekt nie je dôsledne riadený a míňa sa účinkom. Nedovoľte, aby sa víťazným riešením stalo vždy to, za ktoré hlasuje najviac ľudí, a aby sa z iniciatívy stala súťaž v získavaní popularity.

Pracujte s niekým, kto má s crowdsourcingom skúsenosti. Jednou z nevýhod crowdsourcingu je to, že vyzerá jednoducho. Nejde však iba o to, ktorý nápad dostane najviac hlasov. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako budú účastníci usmerňovaní, ako zabezpečiť férovosť a rovnosť medzi súťažiacimi, ako transparentne vyhodnocovať nápady a zúčastnených informovať o výsledkoch, a kopec ďalších detailov.

Zúžte rozsah zadania. Začnite riešením jasne definovanej a konkrétnej úlohy, a nie niečoho, čo si vyžaduje veľa informácií alebo vysvetľovania, ako napr. projekt reštrukturalizácie spoločnosti. Ideálnym kandidátom môže byť napríklad nové logo alebo firemný internetový portál – projekty, ktoré sa vo vašej firme zasekli a nemáte čas alebo zdroje ich posunúť ďalej.

Zamerajte sa na oblasti, v ktorých vám chýbajú zdroje. Namiesto toho, aby ste prijali vlastných finančných analytikov, ktorí majú zvládnuť náročný projekt na analýzu interných dát a dát zo sociálnych sietí, ktorého cieľom je lepšie spoznať zákazníkov, nájdite si cez crowdsourcing nezávislých odborníkov, ktorí vám s touto jednorazovou úlohou pomôžu. Časom si môžete vytvoriť skupinu overených externých spolupracovníkov, na ktorých sa s podobnou úlohou môžete ad-hoc obracať aj v budúcnosti.

Rozptýľte obavy zamestnancov: interní zamestnanci sa môžu crodwsourcingových iniciatív obávať, pretože si myslia, že externí partneri ich môžu rýchlo nahradiť. Snažte sa preto hľadať príležitosti, ako by mohli vaši vlastní zamestnanci a externí partneri spolupracovať. Napríklad obchodné oddelenie môže využiť crowdsourcing na nájdenie lacnej pracovnej sily, ktorá bude vykonávať nezáživné činnosti, ako je evidencia a aktualizácia informácií o zákazníkoch.

Viacej o crowdsourcingu nájdete napríklad v článku „8 principles to successful crowdsourcing“ na stránkach firmy Chaordix, ktorá sa špecializuje na crowdsourcingové služby.

Zdroje: Deloitte, Chaordix, Businessweek, m-journal.cz 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: