Makro & Odvetvia | Európa

Výhľad pre európsku ekonomiku 2015 – 2016: stále rovnako (biedne)

Tempo rastu a podnikateľská klíma sa na budúci rok výrazne nezmení, prevládajú skôr riziká smerom nadol, Nemecko spomalí rast, slabé euro pomôže exportérom

Zhrnutie

Po sľubnom štarte do nového roka sa oživenie ekonomického rastu v Európe nakoniec nekonalo, zastavil ho slabý globálny dopyt a geopolitické napätie. Medzinárodný obchod postihlo spomalenie veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík, ako Čína a Brazília. So vstupom do roku 2015 zostáva ekonomický sentiment európskych podnikateľov nezmenený, dominuje opatrný prístup. Tempo rastu a podnikateľská klíma sa na budúci rok výrazne nezmení. Riziko, že Európa spadne do tretej recesie, zostáva relatívne vysoké (25 %) kvôli ruskej kríze. Predpokladá to ratingová agentúra Standard & Poor’s vo svojej najnovšej štvrťročnej analýze.

Pravdepodobnosť, že sa nízka inflácia pretaví do deflácie, zostáva tiež vysoká, niektoré európske krajiny sa už v deflácii nachádzajú (NBS na Slovensku defláciu v súčasnosti neočakáva).

Súvisiaci článok: Vývoj slovenskej ekonomiky do roku 2016 - výhľad

Dostupnosť úverového financovania sa zlepšuje. Odvetvia naviazané na komodity začínajú pociťovať negatívny dopad klesajúcich cien. Program nákupu dlhopisov zo strany ECB sa v reálnej ekonomike prejaví iba pomaly a s odstupom času a nemožno od neho očakávať rýchle zázraky. Riziko prehriatia ekonomiky Veľkej Británie ustúpilo a väčšou hrozbou sa stáva rastúci euroskepticizmus Britov.

Výhľad 2015 - 2016

S&P v budúcom roku neočakáva výraznejšie zrýchlenie rastu v Eurozóne a vidí väčšie riziká skôr smerom nadol. Riziko prepadu do opätovnej recesie odhaduje na 25 %. Prognózovaný 1 % - ný rast je postavený na predpokladoch, ktoré sa nemusia naplniť: zrýchlenie globálneho rastu (USA, veľké rozvíjajúce sa ekonomiky), slabé euro (na budúci rok očakáva priemerný kurz 1,20 USD/EUR), pokračujúci pokles cien ropy a z toho plynúce benefity pre Európu, ktorá je jej čistým dovozcom,  a pretrvávajúce nízke náklady na úverové financovanie (nulové sadzby ECB pretrvajú).  Pre rýchlejší rast sa budú musieť európske podniky obzerať na zahraničných rýchlejšie rastúcich trhoch. 

Súvisiaci článok: Európsky trh M&A v roku 2014 - 2015

Najväčší exportný partner Slovenska – Nemecko – na budúci rok spomalí, nemecké podniky už tento rok výrazne obmedzili investície kvôli neistote súvisiacej s ruskou krízou. Slovenskú ekonomiku podľa NBS našťastie potiahne silný domáci dopyt

Za najväčšie riziko pre dosiahnutie prognózovaných čísel vníma S&P ruskú krízu, pričom toto riziko má rastúcu tendenciu. Zvýšeným rizikom zostáva aj deflácia, ktorá by poškodila odvetviam s previsom ponuky nad dopytom a tovarom dlhodobejšej potreby (klesajúce marže, odklad nákupných rozhodnutí).

Situácia v podnikovom sektore a v jednotlivých odvetviach

Z poklesu cien ropy a potravinových komodít budú benefitovať spotrebiteľsky orientované odvetvia. Podniky budú naďalej opatrné v kapitálových investíciách s výnimkou automobilového, chemického, telekomunikačného odvetvia a odvetvia zábavy a voľného času. Aktuálne podnikateľské prostredie je vo väčšine európskych odvetví priemerné, zhoršeným podmienkam naďalej čelia stavebné materiály, oceliarstvo, spracovanie ropy a ropných produktov. Podpriemernému výhľadu v najbližších 12 mesiacoch čelia odvetvia vyrábajúce kapitálové tovary, chemický priemysel, ťažba nerastných surovín, spracovanie ropy, maloobchod. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: