Makro & Odvetvia | Slovensko

Štruktúra výdavkov priemernej slovenskej domácnosti

Štvorčlenná rodina minula vlani spolu v priemere 240 eur mesačne na potraviny, 80 eur na rekreáciu a kultúru, a 76 eur na hotely, kaviarne a reštaurácie

Hrubý peňažný príjem priemernej slovenskej domácnosti bez detí vlani predstavoval 507 EUR a hrubé peňažné výdavky 429 EUR na osobu a mesiac. Znamená to mesačné úspory vo výške 78 EUR na osobu. V prípade štvorčlennej domácnosti s dvoma nezaopatrenými deťmi predstavoval hrubý príjem pripadajúci na jedného jej člena sumu 357 EUR a hrubý výdavok 325 EUR mesačne. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.

S rastúcim počtom nezaopatrených detí samozrejme príjem pripadajúci na hlavu klesá. Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Hrubý peňažný príjem domácnosti podľa ŠÚ SR predstavuje mzdy zamestnancov, príjmy samostatne zárobkovo činných osôb, sociálne príjmy, náhrady od poisťovní, peňažné dary a výhry, a hrubé peňažné výdavky zahŕňajú všetky platby domácnosti a všetky prostriedky vynaložené na nákup tovarov a služieb

Či už ide o bezdetnú domácnosť alebo o domácnosť s deťmi, výdavky na bývanie, energie, potraviny a ostatné výdavky zahŕňajúce napríklad dane, poistenie a splátky pôžičiek tvoria spolu približne 60 % z celkových výdavkov domácnosti.

Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: