Makro & Odvetvia | Slovensko

Štát zavedie centralizovanú správu nehnuteľností a ich odpredaja

Ministerstvo financií chce získať lepší prehľad o majetku v rukách štátu a o nákladoch, ktoré s ním súvisia, zaviesť elektronické ponuky a aukcie, a umožniť predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve verejnoprávnych inštitúcií za zníženú cenu

Správa nehnuteľného majetku štátu sa má centralizovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správe majetku štátu, ktorý dnes definitívne schválil parlament. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je najmä optimalizovať a zefektívniť správu nehnuteľného majetku štátu. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť prostredníctvom centralizácie správy nehnuteľného majetku štátu, centrálnou evidenciou majetku štátu vrátane informácií o jeho využívaní, a tiež odbúraním formálnych a administratívnych prekážok pri nakladaní s majetkom štátu," uviedol rezort financií v predkladacej správe.

Centrálna evidencia majetku má zabezpečiť prehľad o majetku vo vlastníctve štátu, údaje o jeho skutočnom stave, množstve a štruktúre. V súčasnosti existuje podľa MF len účtovná evidencia majetku vedená jednotlivými správcami, ktorá často nie je úplná. "Nie je teda možné komplexne a objektívne posúdiť, či majetok, ktorý SR vlastní, nie je prebytočný, a teda, či náklady na jeho správu zbytočne nezaťažujú výdavkovú časť štátneho rozpočtu," zdôvodnil rezort.

MF SR tiež navrhuje rozšíriť doterajšiu funkcionalitu už existujúceho informačného systému registra ponúkaného majetku štátu. Podľa návrhu ponuky na odpredaj a prenájom majetku by sa tak po novom nemali zverejňovať v dennej tlači, ale centrálne na jednom webovom sídle. Predaj nehnuteľného a vybraného hnuteľného majetku štátu by malo byť možné realizovať formou elektronickej aukcie alebo osobitného ponukového konania. Majetok, ktorého primeraná cena presiahne 10.000 eur, by sa mal predávať iba v elektronickej aukcii, čím sa má dosiahnuť najlepšia kúpna cena.

Novela umožňuje aj odpredaj nepotrebných nehnuteľností za zníženú cenu

Novela zákona o správe majetku štátu prináša aj nové pravidlá pri predaji nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve verejnoprávnych inštitúcií. Zmenu presadil pozmeňujúcim návrhom poslanec Anton Martvoň (Smer-SD). Podľa jeho slov podnet na zmenu prišiel zo Slovenskej rektorskej konferencie.

Zo schválenej zmeny vyplýva, že verejnoprávna inštitúcia môže najskôr predať nepotrebnú nehnuteľnosť na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Tá nesmie byť nižšia ako primeraná cena. Ak takúto cenu nikto neponúkne, súťaž sa zopakuje. Ak sa kupec nenájde ani v opakovanej súťaži, zníži sa cena nehnuteľnosti o 30 percent, v prípade ďalšieho neúspechu sa cena znižuje o 60 percent oproti primeranej (ak je súčasťou nehnuteľnosti aj pozemok, tak maximálne o 50 percent primeranej ceny).

Ak verejnoprávna inštitúcia nehnuteľnosť ani takto predať nedokázala, ponúkne ju bezodplatne štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak o ňu žiadna neprejaví záujem, ponúkne sa nehnuteľnosť obci, v ktorej sa nachádza a v prípade nezáujmu sa nehnuteľnosť ponúka VÚC. Ak ju odmietne aj kraj, nehnuteľnosť sa stáva nepredajnou a inštitúcia ju môže ponúknuť za desatinu primeranej ceny, resp. minimálne za 50 percent ceny, ak jej súčasťou je aj pozemok.

Okrem tohto prípadu nepredajnou nehnuteľnosťou má byť aj stavba, ktorú nemožno podľa tvrdenia stavebného úradu z dôvodu technického stavu riadne užívať a ktorá ohrozuje životy ľudí, a tiež stavba, ktorú nemožno hospodárne opraviť.

Martvoň argumentoval, že podľa súčasného zákona môže verejnoprávna inštitúcia predať svoj nehnuteľný majetok len na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku. "Keďže v praxi sa vyskytujú prípady, že sa im to predať nedarí ani po dlhšom čase, návrh má umožniť, aby mohli verejnoprávne inštitúcie znížiť v rámci opakovaných súťaží kúpnu cenu," vysvetlil poslanec.

Exminister školstva Martin Fronc (KDH) upozornil, že celý nehnuteľný majetok vysokých škôl im bol daný do vlastníctva od štátu zákonom. "Zníženie ceny o 90 percent, s tým mám problém, aby som to vôbec počúval," podotkol Fronc..

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: