Makro & Odvetvia | Slovensko

Bratislavská tepláreň čelí exekúcii, má zablokované účty

Podľa Penty si vedenie BAT situáciu spôsobilo svojím nezodpovedným konaním, keď umožnilo, aby škoda dosiahla niekoľkonásobne vyššiu hodnotu na úrokoch z omeškania napriek alternatívnym návrhom zo strany Penty

Štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská (BAT) sa dostala do exekučného konania a má zablokované prostriedky na bankovom účte. Návrh na vykonanie exekúcie podala firma Paroplyn Holdings Limited investičnej skupiny Penta, ktorej má tepláreň na základe prehratého 11-ročného súdneho sporu zaplatiť 26 miliónov eur. BAT považuje konanie za protiprávne a na postup exekútora podáva sťažnosť.

Bratislavský krajský súd koncom júna tohto roka definitívne rozhodol o tom, že Bratislavská teplárenská musí spoločnosti Paroplyn Holdings Limited zaplatiť 26 miliónov eur za neodobraté teplo z bratislavského Paroplynového cyklu. Tepláreň sa však prostredníctvom generálneho prokurátora obrátila s mimoriadnym dovolaním na Najvyšší súd SR, čím sa mala vykonateľnosť rozhodnutia oddialiť. Exekučné konanie preto vníma ako protiprávne a požiadala exekučný súd o jeho zastavenie.

"Rozhodnutie, ktoré je podkladom exekúcie, nie je vykonateľné, keďže vykonateľnosť exekúcie bola odložená skôr, ako vôbec došlo k začatiu exekučného konania. Vykonávaním exekučných úkonov môže dôjsť ku vzniku značných hospodárskych škôd," reagovala hovorkyňa BAT Jarmila Galandáková s tým, že spoločnosť podáva na postup exekútora i exekučného súdu sťažnosť na Ministerstvo spravodlivosti SR a Slovenskú komoru exekútorov.

Penta podľa slov jej hovorcu Martina Danka podala exekučný návrh preto, aby jej nárok naň nezanikol. Zároveň tvrdí, že s Bratislavskou teplárenskou chcela nájsť zmierlivé riešenie v podobe odpustenia časti dlhu a predĺženia doby splatnosti, štátna tepláreň však na tento návrh nereagovala. Jej vyjadrenia preto označil za hrubo zavádzajúce. "Vedenie BAT svojím nezodpovedným konaním umožnilo, aby škoda dosiahla niekoľkonásobne vyššiu hodnotu na úrokoch z omeškania. BAT prehrala súdny spor, na naše ústretové návrhy nereaguje, správa sa iracionálne, pričom si berie do rúk obyvateľov Bratislavy ako rukojemníkov," povedal Danko pre TASR.

Predmetom sporu bola zmluva o povinnom odbere tepla z bratislavského paroplynu. V roku 1999 ju podpísali štátne spoločnosti Paroplynový cyklus (PPC) a Západoslovenské energetické závody (ZEZ). Pätnásťročná zmluva mala garantovať schopnosť splácať poskytnutý úver na výstavbu paroplynu od Európskej investičnej banky vo výške 51 miliónov eur. Založená bola na princípe „take or pay“, to znamená, že závody museli platiť za dohodnuté množstvo tepla, aj keď ho od paroplynu neodobrali. Spoločnosť BAT ju zdedila po rozdelení ZEZ v roku 2001.

Penta sa dostala do bratislavského paroplynu vďaka privatizácii v roku 2004. V privatizačnej zmluve sa zaviazala pristúpiť k úprave podmienok zmluvy s BAT, k čomu došlo uzatvorením novej zmluvy s teplárňou v roku 2006. Spory zmluvných strán o poplatky za neodber však neboli vyriešené. BAT odmietla zaplatiť žalovanú sumu vo výške viac ako 9 miliónov eur, a tak dlžná suma postupne narástla. Platnosť zmluvy vypršala koncom minulého roka. Penta sa bratislavský paroplynový cyklus rozhodla predať, pohľadávku voči štátnej teplárni si však nechala.

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik iniciuje rokovania s vedením BAT, aby získal podrobnejšie informácie o mimoriadnej situácii v spoločnosti a o možných scenároch jej riešenia. Žiadať bude jasné garancie, že dodávky tepla do domácností nebudú v najbližšom období ohrozené.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: