Makro & Odvetvia | Európa

Banky už vedia, či prešli záťažovým testom ECB

6 000 audítorov pracovalo na tom, aby zvýšili dôveryhodnosť európskeho bankového sektora, výsledky sa dozvieme v nedeľu na poludnie

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok doručila 130 najväčším finančným ústavom v eurozóne výsledky záťažových testov. Verejnosti budú sprístupnené o 12:00  v nedeľu 26. októbra na internetovej stránke ECB. Ich zverejnenie môže spôsobiť pohyby na finančných a kapitálových trhoch vrátane kurzu eura.

ECB ide v tomto prípade s kožou na trh, pretože predchádzajúce testy, ktoré uskutočnil Európsky orgán pre bankovníctvo EBA, neodhalili niektoré banky, ktoré sa neskôr dostali do problémov. Je tak pravdepodobné, že ECB niektoré peňažné ústavy nenechá testom prejsť.

V médiách sa už objavili špekulácie o niekoľkých bankách, ktoré testami údajne neprešli, vrátane rakúskej Erste, ktorá to však poprela.  Slovenské banky majú podľa NBS dostatočný kapitál.

V prípade, ak banky testom neprejdú, budú musieť do 10. novembra pripraviť konkrétny plán, ako posilniť svoj kapitál napr. odpredajom časti aktív alebo emisiou nových akcií, a dostať ho na účty do 9 mesiacov. Ak by banky takýmto spôsobom nedokázali získať dodatočný kapitál, môžu im pomôcť vlády, ale až potom, ako sa na ich kapitálový deficit poskladajú akcionári a majitelia podriadeného dlhu. Dôležité je však poznamenať, že ECB robila testy na základe súvah bánk ku koncu roka 2013, odkedy viaceré z nich svoj kapitál už zvýšili posilnili. ECB pri zverejnení výsledkov u týchto bánk uvedie aj výšku doplneného kapitálu do 30. septembra 2014.

Cieľom testov bolo ukončiť pochybnosti o "zdraví" bankového sektora eurozóny a urobiť tak hrubú čiaru za dlhovou krízou, a posilniť dôveru investorov v európsky bankový systém. Tí majú totiž stále pochybnosti o stave bánk v menovej únii, a preto sa ich akcie v porovnaní s americkými bankami stále predávajú "pod cenu". Okrem toho ECB 4. novembra prevezme dohľad nad bankami v eurozóne, preto chcela vedieť, v akom stave je bankový systém v regióne.

Previerka ECB sa od predchádzajúcich testov uskutočnených EBA odlišovala tým, že pred vykonaním záťažového testu ECB najprv preverovala kvalitu aktív a ich prípadné nadhodnotenie. V samotnom teste simulovala krízový scenár, ako by banky zvládli tri roky trvajúcu recesiu a následnú krízu na finančných trhoch, ku ktorej došlo po páde banky Lehman Brothers. V testoch si museli banky udržať kapitálovú primeranosť min. na úrovni 8% v prípade normálneho vývoja ekonomiky do roku 2016 (základný scenár), a v krízovom scenári musela ich kapitálová primeranosť ostať nad 5,5%.

Na previerke pracovalo viac ako 6 000 audítorov a expertov.

Väčšina bánk má pomerne jasnú predstavu o tom, ako v previerke obstáli, keďže ECB ich v uplynulých týždňoch informovala o čiastkových výsledkoch. Ale konečné hodnotenie museli ešte schváliť najvyššie regulačné a dozorné úrady v menovej únii, ktoré tak urobili v stredu (22. 10.).

Výsledky testov môžete v prehľadnej infografike sledovať aj na stránke denníka WSJ tu.

Zdroje: Bloomberg, WSJ, TASR, NBS, finweb

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: