Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

25.9.2014

Finálna verzia sprievodcu k doplňujúcim finančným ukazovateľom

(Final guide on supplementary financial measures)

Výbor pre účtovných odborníkov v podnikaní (Professional Accountants in Business Committee) Medzinárodnej Federácie Účtovníkov (International Federation of Accountants) vydal finálnu verziu dokumentu "Medzinárodný sprievodca dobrých praktík, príprava a reportovanie doplňujúcich finančných ukazovateľov". Poskytuje odporúčania ako aplikovať doplňujúce finančné ukazovatele ako súčasť vysoko kvalitného finančného reportingu v organizáciách.

Článok

Deloitte

Controlling & Finančná analýza

Reporting

SK

Voľný