Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

8.4.2015

Metodický pokyn k § 7 a 10 zákona o správnych poplatkoch

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva k vyberaniu a plateniu správnych poplatkov v súvislosti so zapojením orgánov Finančnej správy do centrálneho systému evidencie poplatkov.

Iné

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný