Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Daňové priznanie podnikateľov registrovaných v MOSS

Daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) nadišla povinnosť podať daňové priznanie. Do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podávajú DP aj platia daň v eurách. Pre tých, ktorí sú registrovaní od nového roka, je prvým možným termínom podávania daňových priznaní 1. apríl, najneskôr však 20. apríl 2015.

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný