Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Informácia FR SR - účtovná závierka malých účtovných jednotiek

Informácia Finančného riaditeľstva SR o vydaní opatrenia MF SR z 3.12.2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti individuálnej účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky.

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Účtovníctvo & Finančné výkazy

SK

Voľný