Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Informácia FR SR o vydaní vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Finančné riaditeľstvo SR informuje o vydaní vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky na základe opatrenia MF SR z 3.12.2014 č. MF/22497/2014-74.

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Účtovníctvo & Finančné výkazy

SK

Voľný