Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Informácia k zostaveniu účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky k 31.12.2014

Účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2013 a jej účtovným obdobím je kalendárny rok, môže postupovať ako mikro účtovná jednotka, ak splní zákonom ustanovené podmienky (platné pre rok 2014) pre mikro účtovnú jednotku k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Pokyny Finančného riaditeľstva SR.

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Účtovníctvo & Finančné výkazy

SK

Voľný