Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

30.3.2015

Investície do zákazníka: premyslene a selektívne

Bezhlavé investovanie do vysokej spokojnosti zákazníka a zákazníckych služieb prinesie vyššiu spokojnosť, ale za neadekvátne vysoké náklady. Úspešné firmy najprv detailne analyzujú, čo je pre zákazníka skutočne najdôležitejšie, a až potom tam nasmerujú svoje investície.

Článok

McKinsey

Stratégia & Financovanie

Stratégia

AJ

Voľný