Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

29.3.2015

Nové kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (do 19.3.2015)

Nové zmluvy: technické služby v poľnohospodárstve a lesníctve, hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia, a dodatok k zmluve so Zväzom autobusovej dopravy boli uložené na Ministerstve práce.

Iné

Zbierka zákonov SR

HR & Finančné oddelenie

Pracovné právo

SK

Voľný