Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

11.12.2014

Ako skrátiť reakčný čas na dobré investičné príležitosti

(How to catch those fleeting investment opportunities)

Firmy často jednajú pomaly aj pri investičných príležitostiach, v ktorých majú výhody na svojej strane. Musia delegovať rozhodovacie právomoci na nižšie organizačné úrovne a zároveň nastaviť jasné pravidlá pre jednotlivé zložky organizácie.

Článok

McKinsey

Controlling & Finančná analýza

Investície

AJ

Voľný