Makro & Odvetvia | Odvetvia

Stav zákaziek v slovenskom stavebníctve je o 40% vyšší ako pred rokom

V prvom polroku však stavebné podniky zaznamenali prepad tržieb aj zisku

Hodnota zákaziek stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv u stavebných podnikov na Slovensku vzrástla v tuzemsku ku koncu júna 2014 na 3,682 mld. EUR, čo je o 41% viac, ako v rovnakom období minulého roka. V druhom štvrťroku 2014 pribudli stavebným firmám nové zákazky v hodnote 1,010 mld. EUR, o 63% viac ako v rovnakom období minulého roka.

Vyplýva to z pravidelnej publikácie Štatistického úradu SR Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 2. štvrťrok 2014. Štatistika zahŕňa podniky, ktoré majú počet zamestnancov 20 a viac a podniky s počtom zamestnancov do 19 osôb, ktorýchobjem produkcie v predchádzajúcom roku presahoval 5 mil. Eur.

Dve tretiny zákaziek evidovaných k 30.6, t.j. 2,466 mld. EUR bolo v segmente inžinierskych stavieb, rovnako v tomto segmente pribudlo v druhom štvrťroku aj najviac nových zákaziek – 56%. Ku koncu júna mali firmy rozpracované zákazky na stavbu nebytových budov v hodnote 874 mil. EUR, čo je dvojnásobne viac, ako pred rokom.

Informácie ŠÚ SR však nevypovedajú nič o tom, v akom časovom horizonte sa existujúce a nové zákazky začnú realizovať, t.j. ako rýchlo sa premietnu do tržieb. Realizácia môže byť odďaľovaná napríklad v prípade verejných zákaziek na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Za obdobie prvého polroka 2014 však výnosy stavebných podnikov medziročne klesli o 16,4% na 1,512 mld. EUR. K poklesu došlo najmä v segmente inžinierskych stavieb, kde viac ako 20% pokles zaznamenala výstavba ciest, diaľnic a železníc. Výrazne klesli výnosy z výstavby elektrických sietí – z 226 mil. EUR v 1H2013 na 76 mil. EUR v 1H2014. Tržby z výstavby obytných a neobytných budov medziročne vzrástli o 3,7%.

Stavebné podniky vykázali v 1H2014 zisk pred zdanením v hodnote 37 mil. EUR, čo je 4,5-násobne menej ako pred rokom (171 mil. EUR). Tento pokles pramení najmä zo strát v hodnote -36 mil. vykázaných v segmente výstavby diaľnic, a v poklese zisku z výstavby elektrických sietí o 90 mil. EUR. Ziskovosť z výstavby budov vzrástla trojnásobne, ziskovosť zo špecializovaných stavebných prác zostala na rovnakej úrovni. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: