Makro & Odvetvia | Odvetvia

Slovenské automobilové odvetvie pokrýva celý reťazec dodávok pre automobilový priemysel

Väčšinu Tier-1 dodávateľov predstavujú slovenské dcéry zahraničných firiem

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

V okolí troch automobilových lokalít sa v postupne vybudovala hustá sieť dodávateľov. Podľa údajov odvetvového združenia ZAP SR vzrástol počet dodávateľov automobilového priemyslu v roku 2013 z 274 na 316. Z toho má svoje sídlo viac ako 200 dodávateľov na západnom Slovensku, hlavne pozdĺž diaľnice z Bratislavy do Žiliny (D1) a pozdĺž rýchlostnej komunikácie z Trnavy do Banskej Bystrice (R1). Continental, Faurecia a Johnson Controls – to sú hneď tri z desiatich najväčších dodávateľov automobilového priemyslu, ktorí vyrábajú priamo na Slovensku.

Zastúpené firmy z odvetvia pokrývajú celý reťazec dodávok pre automobilový priemysel, tak s ohľadom na úroveň (Tier-1 až Tier-3), ako aj na funkcionalitu a špecializáciu (napr. dodávatelia technológie, vývojové a konštrukčné kancelárie, dodávatelia systémov, clustrové iniciatívy, atď.). U dodávateľov Tier-1 sa spravidla jedná o pobočky zahraničných spoločností. Medzi dodávateľmi Tier-2 sa nachádzajú už nejaké firmy so slovenskými vlastníkmi, ale až na úrovni Tier-3 predstavujú voči zahraničným aktérom väčšinu. Ťažiskom výroby odvetvia sú nasledujúce segmenty: elektrické systémy a káble, vnútorné vybavenie, prevodovky a spalinové zariadenia, ako aj karosérie.

Napriek priestorovej blízkosti k výrobcom automobilov vyrába väčšina z nich aj na export, často aj viac ako 50 percent. Hodnota vývozu automobilových komponentov dosiahla v minulom roku 7,1 miliárd eur. 

Čo sa týka obratu všeobecne, dosahujú výrobcovia komponentov medzičasom takmer 65 percent úrovne odbytu výrobcov automobilov. Ich kumulovaný obrat sa vyšplhal zo šiestich miliárd eur v roku 2010 na takmer 8,5 miliárd v roku 2013.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: