Makro & Odvetvia | Odvetvia

Mizéria európskeho priemyslu

Niekoľko rokov trvajúca hospodárska kríza v Európe odkrýva skutočné problémy európskeho priemyslu, ktoré vo zvýšenej miere spočívajú v klesajúcej nákladovej konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu v porovnaní s ostatnými ekonomickými veľmocami.

Priemyselná výroba v Európe zostáva podľa denníka Financial Times na úrovni, ktorá je o 10% nižšia ako v predkrízovom období.

Pritom medzi jednotlivými krajinami existujú obrovské rozdiely. Zatiaľ čo nemecký priemysel je na tom „iba“ o 5% horšie, krajiny ako Taliansko či Španielsko stratili za posledné roky štvrtinu zo svojich priemyselných výkonov. Veľké rozdiely medzi severom a juhom Európy sú aj v cene a dostupnosti bankového financovania, najmä pre malé a stredné firmy – 3% až 4% rozdiely v úrokovej sadzbe.

Dobre nevyzerá ani porovnanie Európy s ostatnými ekonomickými veľmocami.

Americká ekonomika aj dopyt domácností vykazujú známky udržateľného oživenia a bridlicová revolúcia v ťažbe zemného plynu a ropy poskytuje americkým výrobcom v odvetviach ako je napríklad chemický či ťažký priemysel silnú konkurenčnú výhodu. Minulý rok nakupovali firmy v USA zemný plyn za štvrtinu európskych cien a elektrina bola na americkom trhu dvojnásobne lacnejšia. Napríklad BMW umiestnila svoj nový závod na výrobu uhlíkových vlákien za 100 mil. USD v USA, kde ju jedna kWh elektrickej energie bude stáť šesť krát menej, ako by ju stála doma v Nemecku. Európa sa jednoducho v oblasti cien výrobných energií stáva medzinárodne nekonkurencieschopná.

Japonskí exportéri zase ťažia z rekordne slabého kurzu japonského jenu, ktorý v priebehu posledného polroka vďaka expanzívnej monetárnej politike centrálnej banky oslabil oproti doláru a euru o zhruba 30%. Kurz jenu je rozhodujúci zdroj konkurenčnej výhody pre viaceré japonské exportne orientované odvetvia, ako je automobilový či elektrotechnický priemysel. Oslabenie kurzu o jeden jen prinesie Toyote dodatočný zisk na ročnej úrovni vo výške 350 – 400 mil. USD.

Pritom európsky automobilový priemysel to už má dosť nahnuté, keď predaj áut poklesol blízko k najnižším hodnotám za posledné dve desaťročia, a stiahol so sebou aj množstvo ostatných odvetví, ako je oceliarsky priemysel či výroba plastov.  Udržať sa dokázali iba nemecké automobilky, ktoré svoj predaj včas diverzifikovali mimo európskych trhov na veľké rýchlo rastúce trhy v Ázii, Latinskej Amerike a USA.

Čína sa tiež stáva čoraz vážnejšou konkurenciou pre európskych výrobcov, a to aj v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou. Čínske firmy vlani položili na kolená niekoľko európskych výrobcov solárnych panelov a výrobcovia ako Huawei si v Európe vytvorili silnú pozíciu v predaji telekomunikačných zariadení. Počet patentov prihlásených čínskymi firmami je dva a pol násobne vyšší, ako počet patentov registrovaných v Európe. Viac ako dve tretiny riaditeľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu Accenture a BusinessEurope sa domnieva, že do 10 rokov Čína v inováciách dobehne alebo predbehne Európu.

Pritom práve schopnosť inovovať a konkurovať v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, ako je automobilový, chemický alebo strojársky priemysel bola dlho silnou stránkou európskych priemyselných firiem. Tie úspešnejšie sa dnes vo zvýšenej miere preorientovávajú z výrobcov na poskytovateľov služieb – niektoré veľké koncerny dnes generujú zo služieb a zákazníckeho servisu viac ako polovicu tržieb, pričom služby sú často práve tou ziskovejšou časťou ich predaja.

Problémom pre rozvoj inovácií v Európe je aj výrazne horšia dostupnosť financovania pre startupy. Kým v USA nemajú rýchlo rastúce firmy problém získať financovanie v hodnote niekoľkých desiatok miliónov EUR, v Európe sa dá považovať za úspech aj to, ak sa im podarí získať 2 či 3 milióny EUR.

Problémy v Európe doľahli aj na viaceré americké firmy, ktorých tržby a zisky sa v Európe výrazne prepadli. Napríklad tržby priemyselnej divízie General Electrics v Európe za prvý kvartál poklesli o 17% a firma plánuje zredukovať svoje nákladovú infraštruktúru na európskom kontinente o 20%. GE, Caterpillar či John Deere nevidia do konca roka 2013 žiadne významné náznaky oživenia európskeho trhu. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: