Makro & Odvetvia | Odvetvia

Mediálny a zábavný priemysel vykazuje rekordné EBITDA marže

Takmer všetky segmenty mediálneho a zábavného priemyslu dokázali za posledné štyri roky zvyšovať ziskovú maržu, najrýchlejšie rastú zisky interaktívnym médiám

Najväčšie globálne firmy z mediálneho a zábavného priemyslu dokázali za posledné štyri roky svoju EBITDA maržu každoročne zvyšovať a ich zisk tento rok presiahne priemerné marže spoločností zahrnutých vo všetkých hlavných akciových indexoch na svete. Hlavným zdrojom rastu sú príjmy z rýchlo sa rozvíjajúcich digitálnych platforiem, zvyšovanie veľkosti a kritickej masy v tvorbe a distribúcii obsahu, a optimalizácia aktív prostredníctvom odpredajov činností s nízkou návratnosťou a akvizícií atraktívnejších aktív.

Vyplýva to z analýzy firmy EY Spotlighton profitable growth, v ktorej EY analyzuje dôvody stojace za zlepšujúcou sa výkonnosťou 106  najväčších mediálnych spoločností na svete, vrátane 35 spoločností z Európy.

Najvyššie EBITDA marže vykazujú kábloví operátori, najrýchlejší rast absolútnej EBITDA marže zase interaktívne médiá (Facebook, Google, LinkedIn, AOL, Baidu, Tencent atď.).

Kábloví operátori, medzi ktorých sa radia spoločnosti ako Comcast, Liberty Global a Virgin Media, by mali tento rok dosiahnuť priemernú EBITDA maržu 41% a benefitovať najmä z dátových služieb a služieb v segmente B2B. Tieto spoločnosti realizujú rozsiahle investície do digitálnych sietí, z čoho pramení vysoká úroveň odpisov a tým aj EBITDA.

Spoločnosti prevádzkujúce interaktívne médiá vykazujú najrýchlejší rast ziskovej marže spomedzi všetkých subsegmentov mediálneho a zábavného priemyslu. Prispieva k tomu pokračujúca inovácia reklamných formátov pri vyhľadávaní (cielenie reklamy podľa času, miesta, zariadenia, či reklamy pri vyhľadávaní obrázkov produktov), reklamy umiestňovanej v online videách, a príjmy z prémiových video streamingových služieb.

Druhý najrýchlejší rast ziskovej marže má podľa EY vykázať segment elektronických hier (napr. spoločnosti Ubisoft Entertainment, Gree, NetEase atď) – EBITDA v tomto segmente rastie každý rok v priemere o 13%. Vďačí za to rastúcemu počtu užívateľov digitálnych médií a hier, a vysoko ziskovému sťahovaniu elektronických hier, ich aktualizácii a doplnkov.   

Mediálne konglomeráty, ako Vivendi, Walt Disney, CBS a Viacom ťažia zo svojej veľkosti, ktorá im umožňuje investovať prostriedky do výroby a distribúcie prémiového obsahu, ktorý je ťažšie prístupný menším konkurentom, a z rastúcich príjmov z plateného online obsahu. Svoje portfólia očisťujú o menej atraktívne aktivity, ako je vydavateľská činnosť, a prostriedky smerujú do ziskovejších oblastí, ako napr. káblové siete.

Naopak, poklesu ziskovej marže musia čeliť poskytovatelia satelitných televíznych služieb (firmy ako British Sky, Sky Deutschland atď), pretože sa spomaľuje rast základne predplatiteľov a naopak rastú náklady na prípravu programov.

Vydavatelia novín a časopisov naďalej čelia poklesu predplatiteľov a príjmov z reklamy, príjmy z digitálnych aktivít tento pokles zatiaľ nestíhajú kompenzovať. Poskytovatelia komerčných informácií (spoločnosti ako GfK, Nielsen, Thomson Reuters, Wolers Kluwer) vykazujú stabilné tržby a ziskové marže a investíciami do nových technológií a aplikácií sa snažia skvalitňovať svoje služby a zvyšovať tržby.

Hoci počet divákov televízneho vysielania (MTG, ProSiebenSat.1 či RTL Group) klesá, zadávatelia reklamy stále považujú televíziu za atraktívny mediálny kanál. Ziskové marže týchto spoločností by mali medzi rokmi 2010 – 2014 každoročne vzrásť v priemere o 7%.

Spoločnosti z hudobného priemyslu (Sony, Vivendi atď) vykazujú najvyšší rast EBITDA marže za posledných šesť rokov vďaka rýchlo rastúcim tržbám z licencií a provízií za sťahovanie digitálnych skladieb, v budúcnosti by ich tržby mohli potiahnuť noví užívatelia na rýchlo rastúcich trhoch, kde rastie penetrácia smartfónov a tabletov. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: