Makro & Odvetvia | Odvetvia

Európsky chemický priemysel sa tento rok oživenia nedočká

Vysoká závislosť na krehkom európskom trhu, zadlženie a ostrá medzinárodná cenová konkurencia nedovolia tento rok európskym producentom chemikálií výrazne zvýšiť ziskovosť a investície

Aj keď sa európskym chemickým producentom darí v posledných štyroch kvartáloch zvyšovať objem produkcie 2% až 5% tempom, ceny ich produktov zostávajú už takmer dva roky pod tlakom a tlačia na ziskovosť európskeho chemického odvetvia. Priemerná EBITDA marža najväčších výrobcov v Európe klesla vlani na niečo viac ako 14% a tento rok možno očakávať iba minimálne zlepšenie. Firmy na druhej strane intenzívne investujú na úrovni 1,4 násobku odpisov, pričom čoraz väčšia časť investícií smeruje na trhy mimo EÚ. Zadlženie na hornej hranici primeranej úrovne bude firmám brániť v rozprúdení intenzívnejšej M&A aktivity.

Vyplýva to z globálneho odvetvového výhľadu ratingovej spoločnosti Standard & Poor’s.

Európsky chemický priemysel má niekoľko problémov. Prvým z nich je nedávna recesia a veľmi nízky očakávaný rast v regióne, pričom takmer polovica produkcie európskych výrobcov končí na európskom trhu. Druhým je výrazná nákladová výhoda amerických producentov, ktorú im priniesla bridlicová revolúcia, a ktorá sa dotýka najmä petrochemického priemyslu. Ten začínajú v EÚ ohrozovať aj ruské spoločnosti, ktoré v posledných rokoch investovali do produkcie petrochemických výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú umiestniteľné na európskom trhu.

Standard & Poor’s má pre odvetvie mierne optimistický výhľad. Hoci sa výška dlhu (vyjadrená pomerom prevádzkového cashflow alebo EBITDA k dlhu) pohybuje na hranici, ktorá by mohla v niektorých prípadoch viesť k prehodnoteniu ratingu, väčšina firiem generuje dostatočný prevádzkový cashflow a splátky dlhu sú rozložené na dlhšie časové obdobie. S&P má tak pre 94% hodnotených spoločností stabilný ratingový výhľad.

Na tento rok odhaduje tempo rastu objemu produkcie na 3% až 4%, podobným tempom rástla výroba aj v 1Q2014 a miera využitia výrobných kapacít dosiahla 81,2%, čo je najvyššia úroveň za posledné tri roky. Najrýchlejší rast zaznamenávajú špeciálne chemické produkty a základné anorganické chemikálie, na druhej strane výroba petrochemických produktov pokračuje v poklese a nachádza sa 18% pod pokrízovú úrovňou zo začiatku roka 2011. Petrochemický priemysel trpí najmä kvôli vyšším cenám vstupov a nákladom na energie v porovnaní s inými regiónmi vo svete, a kvôli dovozu lacnejšej produkcie.

V porovnaní s objemom výroby klesajú predajné ceny už siedmy kvartál po sebe a v 1Q2014 sa medziročne znížili o 2%, ťahané petrochemickými výrobkami. Štrukturálny previs ponuky je najmä na trhu PVC, kaprolaktamu a umelej gumy.

V oblasti investícií európski chemickí výrobcovia doháňajú predchádzajúcu dekádu, keď sa výška investícií pohybovala na alebo pod úrovňou odpisov. Nemecký BASF plánuje v najbližších rokoch po prvý krát investovať viac prostriedkov do regiónov mimo EU, ako do prevádzok v samotnej Európe. M&A aktivita v sektore zostáva slabá, a skôr ako od samotných firiem sa môžeme dočkať transakcií od private equity spoločností. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: