Controlling & Finančná analýza | Kalkulácie a cenotvorba

Alokácia distribučných nákladov na zákazníkov

Nenáročný spôsob alokácie distribučných nákladov, ktorý odstraňuje nedokonalosti zjednodušených alokačných modelov

Firmy, ktoré využívajú svoj vlastný vozový park na opakovanú distribúciu produktov k zákazníkom (napr. dodávatelia do maloobchodných sietí), zvyčajne tieto logistické náklady určitým spôsobom alokujú na jednotlivých odberateľov a produkty. Spôsobov alokácie je viac, pričom tie najjednoduchšie (napr. jednotný náklad v EUR/kg alebo % tržieb) sú väčšinou najmenej presné a môžu výrazne skresľovať skutočnú ziskovosť jednotlivých zákazníkov.

Ak má napríklad firma dve rozvozné trasy a na prvej obsluhuje 10 odberateľov a na druhej troch, tak na prvej trase sa logistické náklady rozložia medzi viacerých odberateľov a v prepočte na jedného odberateľa môžu byť podstatne nižšie, ako na trase druhej. Ak by sa logistické náklady alokovali na úrovni firmy bez rozlišovania jednotlivých trás, alokácia by tento rozdiel nezohľadnila.

Nižšie uvádzame relatívne nenáročný spôsob alokácie priamych distribučných nákladov, ktorý pomáha tieto nepresnosti odstrániť.

Firma v našom príklade používa tri nákladné vozidlá obstarané formou finančného leasingu. Má tri hlavné rozvozné trasy, pričom dve z vozidiel jazdia vždy iba na jednej pridelenej trase a tretie vozidlo sa využíva na všetky tri trasy v pomere 20%:60%:20%. Firma plánuje celkové ročné náklady na vozidlá (opravy a údržba, daň, splátky leasingu a osobné náklady vodičov) vo výške 103 tis. EUR a celkový počet najazdených kilometrov 278 tis.

Krok číslo jedna spočíva v alokovaní logistických nákladov na jednotlivé trasy. Napríklad na trasu č. 1 sa alokujú všetky náklady vozidla ŠPZ A a 20% nákladov vozidla ŠPZ B, spolu 36,6 tis. EUR. Na základe ich váženej kombinovanej spotreby PHM a plánovanom počte 85 tis. kilometrov na tejto trase za rok (napr. z historických skúseností) bola vypočítaná plánovaná ročná spotreba PHM vo výške 18,7 tis. EUR. Spolu s mýtom predstavujú celkové priame logistické náklady na trasu č. 1 hodnotu 56 tis. EUR za rok:

Následne je potrebné plánované náklady na trasu č. 1 rozdeliť medzi jednotlivých odberateľov. To sa dá urobiť napr. na základe vzdialenosti odberateľov a očakávaného počtu dodávok za rok, čím získame počet kilometrov, ktoré sa k jednotlivým odberateľom najazdia. Tie slúžia ako váhy na rozdelenie vyššie vypočítaných nákladov (56 tis. EUR).

Plánovaný počet najazdených kilometrov na trase (85 000) je nižší ako v tabuľke vyššie (129 650), pretože odberné miesta sa na trase prekrývajú.

Ak by na tejto trase zostali iba traja najvzdialenejší odberatelia, firma by ich musela stále zásobovať a celkový počet najazdených kilometrov ani celkové náklady na trase za rok by sa výrazne neznížili. Náklady alokované na zostávajúcich troch odberateľov  by sa však podstatne zvýšili. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: