Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

18.6.2014

Využitie analýzy dát pre nastavenie optimálnejšej cenovej stratégie

(Using big data to make better pricing decisions)

Množstvo informácií, ktoré sú dnes spoločnostiam dostupné, ponúka nové možnosti ako zlepšiť rozhodovanie o cenách a cenovej politike.

Článok

McKinsey

Controlling & Finančná analýza

Kalkulácie a cenotvorba

AJ

Voľný