HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Zákonník práce: najčastejšie priestupky odhalené inšpektorátom práce

Národný inšpektorát práce informuje zamestnávateľov o najčastejších porušeniach Zákonníka práce, s ktorými sa pri výkone inšpekcie v praxi stretáva

V roku 2013 vzrástol podľa zistení Národného inšpektorátu práce (NIP) počet priestupkov zamestnávateľov voči Zákonníku práce medziročne takmer o štvrtinu zo 7 075 na 8 695.

„Najviac porušované bolo ustanovenie, ktoré hovorí o náležitostiach pracovnej zmluvy," priblížila Miroslava Skičková z NIP.

Pomôcť zamestnávateľom predchádzať opakovaným chybám z praxe má nová príručka Najčastejšie priestupky zamestnávateľov, ktorú si verejnosť môže stiahnuť tu.

Príručka napríklad upozorňuje, že jedným z bežných porušení je využívanie závislej práce zamestnancov (§ 1 Zákonníka práce) na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. Príkazná zmluva) alebo podľa Obchodného zákonníka (napr. Zmluva o dielo): pokiaľ je práca definovaná znakmi závislej práce, jej vykonávanie je prípustné iba v pracovnoprávnom vzťahu.  Pri porušovaní ustanovenia o podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy sa zase NIP stretáva často s tým, že mnohokrát v nej chýba stručná charakteristika druhu práce, ktorá je zásadná pre určenie najnáročnejšej činnosti zamestnanca a pre následné určenie jeho mzdy, alebo je nesprávne uvedené miesto výkonu práce, kde zamestnávatelia často nesprávne uvádzajú „Slovenská republika“.

Na Slovensku pôsobí 600 000 podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávajú 2,2 milióna pracovníkov. Národný inšpektorát riadi osem krajských inšpektorátov práce, na ktorých pôsobí 300 aktívnych inšpektorov. "V roku 2013 sme skontrolovali takmer 24.000 subjektov, čo je o 5 000 viac ako v roku 2012," vyčíslil jeho generálny riaditeľ Andrej Gmitter. Na porušovanie svojich práv upozorňujú inšpektoráty často súčasní alebo bývalí zamestnanci. Vlani zaznamenali 5 663 takýchto podnetov, z ktorých asi 33 % bolo opodstatnených. Zväčša sa týkajú financií, napríklad nevyplatenia mzdy, neposkytnutia stravného či nedodržania výplatných termínov.

Vyššie spomínaná príručka v 11 kapitolách približuje zamestnávateľom legislatívny rámec a vysvetľuje správnu aplikáciu zákonov. Autorom príručky je Miroslava Skičková, príručku pripravila a vydala personálna agentúra Adecco v spolupráci v Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným inšpektorátom práce. 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: