HR & Finančné oddelenie | HR

Vo vašej firme skutočne pracuje iba jeden z desiatich zamestnancov

V priemernej slovenskej firme 69% zamestnancov v práci iba prežíva a najviac sa tešia na obednú prestávku. Ďalších 20% má voči firme nepriateľský postoj a aktívne podkopáva výsledky práce svojich kolegov a pracovnú atmosféru okolo seba.

Iba 11% zamestnancov pracuje so skutočným nasadením a snažia sa dosahovať výsledky.

Taký je výsledok jednej z najrozsiahlejších globálnych štúdi v oblasti motivácie a riadenia ľudských zdrojov, ktorú uskutočnila medzinárodná spoločnosť Gallup.

Gallup na základe osobných rozhovorov v 140 krajinách kategorizuje zamestnancov do troch kategórií:

  1. Motivovaní zamestnanci („engaged“) – pracujú s nasadením, cítia lojálnosť voči firme, a aktívne vyhľadávajú príležitosti pre zlepšenie. Sú jedinými zamestnancami, ktorí pre firmu prinášajú nových zákazníkov, nové nápady a inovácie.
  2. Pasívni zamestnanci („not engaged“) – svoju pracovnú dobu „prespia“. Pracujú bez nadšenia a bez záujmu o zákazníkov, kolegov a nezáleží im na výsledkoch firmy. Na prekvapenie nájdete takýchto ľudí nielen vo svojom obchodnom tíme, ale aj medzi top manažmentom.
  3. Negatívne motivovaní zamestnanci („actively disengaged“) – nie sú v práci iba nešťastní alebo nespokojní, ale svoju nespokojnosť dávajú aktívne najavo kontraproduktívnou činnosťou. Podkopávajú výsledky svojich kolegov a nadriadených, šíria klebety, demotivujú okolie. Sú častejšie chorí, majú viac úrazov, dosahujú horšie výsledky.

Okolité krajiny sú na tom rovnako: v Česku je pomer ešte horší – 8% : 62% : 29%, podobne v Maďarsku – 11% : 56% : 33%. Poľsko vykazuje v rámci krajín SVE najlepšie výsledky 17% : 68% : 15%. Ideálne to však nie je ani v západnej Európe – napr. v Nemecku je pomer 15% : 61% : 24%. Na porovnanie USA dosahuje 30% : 52% : 18%.

Vysoká nezamestnanosť v našom regióne pravdepodobne spôsobuje, že ľudia sa radšej držia práce, ktorú majú, hoci ňou, alebo zamestnávateľom, nie sú nadšení. Negatívne motivovaní zamestnanci v regióne SVE však v priemere prekračujú počet motivovaných pomerom 1 : 0,42. Zamestnanci s vyšším vzdelaním sú v priemere spokojnejší ako zamestnanci so základným vzdelaním.

Zaujímavé je, že v oblasti predaja je rovnako málo motivovaných zamestnancov (7%), ako vo výrobe (8%). Ako potom môže firma získavať nových zákazníkov a zvyšovať predaj?

Čo môžu firmy urobiť pre zvýšenie motivácie svojich zamestnancov

Podľa spoločnosti Gallup existuje jednoznačný vzťah medzi motiváciou zamestnancov a finančnými výsledkami firmy: tímy, ktoré vykazujú najvyššiu mieru motivácie, dosahujú podstatne vyššiu produktivitu, ziskovosť, hodnotenie zákazníkov, a nižšiu fluktuáciu, úrazovosť a vymeškanie z práce.

Pre zvýšenie motivácie odporúča Gallup dodržiavať tieto tri zásady:

  • Vyberajte tých správnych ľudí, tak na úrovni manažmentu, ako aj na úrovni podriadených. Nie každý, kto v tíme dosahuje dobré výsledky, má predpoklady stať sa manažérom a tím viesť. Dobrí manažéri majú úprimný záujem o svojich podriadených a dokážu si s nimi vytvoriť dôverný vzťah, ale zároveň majú ťah na bránku a dosahujú výsledky nastavením správnych KPI.
  • Využívajte individuálne silné stránky vašich zamestnancov. Zamestnanci, ktorí každý deň v práci využívajú svoje prednosti  – či už je to schopnosť predávať a komunikovať, analytické schopnosti alebo šikovnosť v opravovaní strojov a zariadení – sú šesťnásobne viac motivovaní ako ostatní zamestnanci. Firma musí dať svojim ľudom priestor na to, aby mohli využiť to, čo vedia robiť najlepšie.
  • Starajte sa a zlepšujte zdravie a osobnú prosperitu vašich zamestnancov. Najlepší manažéri pomáhajú svojim zamestnancom zlepšovať ich osobný život a rovnováhu.

Aby si firmy mohli získať zákazníkov a dosiahnuť na trhu úspech, musia si najprv získať srdcia svojich zamestnancov.

Štúdia "State of the Global Workplace" obsahuje 6 MB zaujímavých postrehov, odporúčania a metodiku, ako správne merať a zvyšovať motiváciu zamestnancov. 

Spoločnosť Gallup sa venuje prieskumu trhu a odbornému poradenstvu v rôznych oblastiach riadenia spoločností. Má 75 ročnú históriu, zamestnáva 2 000 profesionálnych poradcov v 40 kanceláriách na svete a prostredníctvom svojej siete v 160 krajinách získava na základe prieskumu jedinečný empirický pohľad na rôzne problémy moderného riadenia.  

Tento článok sa páči

6

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: