Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

V Číne vzrástol objem nesplácaných bankových úverov medziročne o 29%

Najvyššie riziko platobnej neschopnosti vykazujú čínske podniky z kovospracujúceho priemyslu, nehnuteľností a stavebníctva

Kreditná poisťovňa Coface začiatkom roka upozorňovala na rastúce riziko platobnej neschopnosti čínskych obchodných partnerov - so zhoršenou platobnou disciplínou sa potýka takmer každá tretia čínska firma. Zhoršená finančná výkonnosť čínskych firiem sa odráža aj v prudkom raste nesplácaných bankových úverov, ktorých objem sa v prvom polroku 2014 medziročne zvýšil o 29%. Pod tlakom sú najmä firmy z priemyslu, ktoré čelia spomaľovaniu čínskej ekonomiky a s tým súvisiacemu poklesu domáceho dopytu a rastúcim nákladom na financovanie, ako aj firmy pôsobiace v realitnom sektore. Dostupnosť financovania sa v súčasnosti sťažuje najmä pre menšie firmy.

V Čine od začiatku roku klesá tak dopyt po nových nehnuteľnostiach, ako aj ich ceny a investičné aktivity developerov, ktoré zápasia s veľkým množstvom nepredaných projektov a vysokým zadlžením. Nepriaznivý vývoj v realitách a stavebnom odvetví bude pokračovať aj v najbližšom období.

Dobre na tom nie je ani kovospracujúci priemysel, ktorý trpí nadbytočnou kapacitou a slabnúcim domácim dopytom a podniky sa pohybujú na hranici ziskovosti. Coface pre tento sektor zhoršil kreditný rating na „veľmi vysoké riziko“. Prebytkom kapacity a nízkymi predajnými cenami trpí aj drevospracujúci a papierenský priemysel, v ktorom vláda rozhodla, že 266 závodov má do konca tohto roka ukončiť svoju činnosť.

Lepšie vyhliadky má domáci spotrebný priemysel a maloobchod. Spotreba domácností sa stáva čoraz dôležitejším pilierom rastu čínskej ekonomiky vďaka rastúcej strednej triede, zvyšujúcemu sa počtu ľudí v produktívnom veku, všeobecnému zvyšovaniu životnej úrovne a rozvoju maloobchodných sietí.

Viac detailov k situácii v jednotlivých odvetviach a celkovej ekonomickej kondícii čínskeho hospodárstva nájdete v reporte spoločnosti Coface China: Carrot-and-Stick

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: