Makro & Odvetvia | Európa

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

Zóna voľného obchodu medzi EÚ a USA by Európe mohla priniesť zvýšenie exportu do zámoria o 187 mld. EUR, lepší prístup k verejným zákazkám, či ochranu práv duševného vlastníctva. Zhrnutie základných informácií o TTIP.

Článok bol uverejnený v januárovom vydaní Mesačníku EU aktualit Českej Spořitelne.

Jednání o zóně volného obchodu EU-USA pokračují

Evropská unie a Spojené státy americké jsou největšími hospodářskými velmocemi na světě – společně představují přibližně polovinu světového HDP. Odráží se to i v obchodně investičních tocích. Každý den se zobchoduje zboží a služby v hodnotě 2 miliard eur.

USA jsou největším vývozním trhem EU, ročně od EU nakupují výrobky za 264 miliard eur, tj. 17 % celkového vývozu EU. Dalších přibližně 260 miliard eur za rok dosahuje vzájemný obchod se službami. Od transatlantické obchodní výměny se odvíjí přibližně 15 milionů pracovních míst na obou stranách oceánu.

Podle názoru mnoha politiků, ekonomů a podnikatelů by však objem vzájemného obchodu mohl dále růst, pokud by se podařilo odstranit některé bariéry. Již před dlouhou dobou se proto objevila myšlenka vytvořit mezi EU a USA zónu volného obchodu.

Ovšem až v roce 2011 byla ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců EU a USA, jejímž úkolem bylo důkladně posoudit možné dopady uzavření takové dohody. Tato skupina konstatovala, že zóna by byla významným přínosem pro obě strany, a navrhla zahájit oficiální jednání.

Co znamená „TTIP“?

Na straně EU nejdříve vyslovil svou podporu takové dohodě Evropský parlament. Následovalo schválení mandátu, který k jednání jménem EU získala od všech členských států Evropská komise.

V červnu loňského roku tak mohl na summitu G8 v severoirském Lough Erne předseda EK José Manuel Barroso společně s předsedou Evropské Rady Hermanem Van Rompuyem, britským premiérem Davidem Cameronem a prezidentem USA Barrackem Obamou jednání o nové dohodě zahájit. Její oficiální název zní Transatlantické partnerství pro obchod a investice – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Vyjednávací týmy, které od června střídavě jednají ve Washingtonu a Bruselu, krátce před vánočními svátky ukončily již třetí kolo diskusí. Počátkem roku 2014 bude v jednání o dohodě s americkou stranou pokračovat evropský komisař pro obchod Karel De Gucht.

V Bruselu se následně uskuteční čtvrté setkání vyjednávacích týmů. Kdy bude dohoda uzavřena, nelze v současné době odhadnout, obě strany se ale chtějí vyhnout zdlouhavému vyjednávání.

Co je obsahem a cílem?

Zcela konkrétním cílem je odstranit cla a regulatorní omezení obchodu se zbožím.

Mezi další cíle projektu transatlantického partnerství patří uvolnění komerčních služeb, zajištění maximální možné ochrany, jistoty a rovných podmínek evropským investorům v USA a rovněž zlepšení přístupu evropských firem k veřejným zakázkám ve Spojených státech, zajištění silnější ochrany evropských zeměpisných označení a řešení zásad hospodářské soutěže.

Současně si Evropská komise klade za cíl zajistit, aby dohoda respektovala mezinárodní úmluvy a normy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních věcí a podporovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí, pracovníků a spotřebitelů.

Co by uzavření dohody přineslo?

Jakmile se začne naplno uplatňovat, mohlo by mít ambiciózní a komplexní transatlantické obchodně-investiční partnerství značný hospodářský přínos jak pro EU, tak pro USA.

Nezávislé analýzy vypracované pro Evropskou komisi ukazují, že vývoz EU do USA by se zvýšil o 28 %, což odpovídá dodatečnému příjmu za zboží a služby vyvezené z EU ve výši 187 miliard eur. Rovněž obchod EU a USA se zbytkem světa by se zvýšil o více než 33 miliard eur.

Celkově by navýšení obchodu mezi oběma stranami spolu s nárůstem obchodu s jinými partnery znamenalo zvýšení celkového vývozu EU o 6 %, u amerického vývozu pak o 8 %. U vývozců v EU a v USA by to odpovídalo dodatečným příjmům z prodeje zboží a služeb v hodnotě 220 miliard, respektive 240 miliard eur.

Jinými slovy, snížením byrokratické zátěže i spotřebitelských cen by budoucí obchodní dohoda s USA přinesla každé evropské domácnosti průměrně téměř 545 eur ročně navíc.

Přínosy pro EU a USA by nebyly na úkor zbytku světa. Liberalizace obchodu mezi EU a USA by HDP ve zbytku světa potenciálně zvýšila téměř o 100 miliard eur.

Jak postupují jednání mezi EU a USA můžete sledovat na stránkách Evropské komise s aktuálním zpravodajstvím o dohodě TTIP: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: