Makro & Odvetvia | Komodity

S&P upravuje výhľad cien priemyselných kovov do roku 2016

Agentúra Standard & Poor’s revidovala prognózovanú cenu železnej rudy výrazne smerom nadol, naopak zvýšila výhľad cien zinku a hliníka

Ratingová agentúra Standard & Poor’s 2. októbra revidovala svoj výhľad pre ceny priemyselných kovov do roku 2016. Najvýznamnejšou zmenou je 11% zníženie prognózovanej ceny železnej rudy.


Hliník

Standard & Poor’s zvýšil prognózovanú cenu hliníka na zvyšok roku 2014 a rok 2015 vychádzajúc z predpokladu, že rozsiahle znižovanie produkčných kapacít v posledných rokoch, pokles zásob hliníka v skladoch londýnskej burzy a postupné zvyšovanie dopytu bude vytvárať tlak na rast ceny, ktorá od začiatku roku vzrástla o 12%. Napriek tomu S&P odhaduje, že v globálnom merítku 10% až 20% producentov stále generuje stratu.

Prirážka za spotovú dodávku sa v súčasnosti pohybuje na vysokej úrovni okolo 400 USD za tonu, s rastom trhových cien by však mala mierne klesať.   

Meď

Cena medi by sa v porovnaní s rokom 2014 nemala zvyšovať, existuje však riziko, že súčasná krehká rovnováha medzi ponukou a dopytom sa môže narušiť a dopyt prevýši produkciu. Nové produkčné kapacity v Čile a Peru, kde sa ťaží 40% globálnej produkcie medi, zatiaľ nabiehajú podľa plánov, ale klesajúca kvalita nových ložísk a možné zvýšenie daní z príjmov v Čile môže viesť k pozastaveniu niektorých projektov.  

Nikel

V porovnaní s júnovou prognózou S&P znižuje prognózovanú cenu niklu o 7% v tomto roku a o 3% v nasledujúcich dvoch rokoch. Revízia je motivovaná poklesom trhovej ceny v posledných mesiacoch, ktorý spôsobil najmä nižší očakávaný dopyt Číny. V rokoch 2015 a 2016 sa však ceny mierne zvýšia kvôli obmedzenej ponuke, ktorá môže mierne zaostávať za dopytom. Pod rast cien sa tiež môže podpísať nákladovo drahšia produkcia, ktorá bude musieť nahradiť zrušené exporty surovej rudy z Indonézie (v súčasnosti pod vládnym embargom). Cena niklu môže naďalej vykazovať vysokú mieru volatility.

Zinok

S&P zvyšuje odhad cien zinku, nakoľko jeho trhová cena v posledných mesiacoch rastie a naopak svetové zásoby klesajú kvôli slabšej produkcii. Výraznejší krátkodobý rast cien však budú tlmiť stále relatívne vysoké zásoby a vysoká citlivosť dopytu.

Železná ruda

V porovnaní s júnovou prognózou znížil S&P odhadovanú cenu železnej rudy na najbližšie dva roky o 11%. Tá sa tento rok prepadla o viac ako 40% kvôli rozširujúcim sa ťažobným kapacitám najväčších globálnych ťažobných spoločností, ktoré dokážu aj pri súčasnej cene (80 USD / tonu rudy so 62% obsahom) generovať zisk, a kvôli slabšiemu dopytu z Číny. Nízke ceny zároveň nútia menších producentov s vysokými jednotkovými nákladmi zatvárať bane.

Výhľad S&P je založený na predpoklade, že rast čínskej ekonomiky, ktorá je najväčším konzumentom priemyselných kovov na svete, sa  spomalí zo 7,4% v tomto roku na 7,0% v roku 2016, ekonomika USA porastie tempom 2,2% - 3,1% a ekonomika EÚ tempom 1,1% - 1,7%.  Tieto rastové fundamenty by sa mali pretaviť do mierneho jednociferného rastu globálneho dopytu po priemyselných kovoch. Ceny by mali zároveň smerom nadol stláčať vyššie úrokové sadzby v USA a silnejší dolár, ktorý vykazuje negatívnu koreláciu s cenami komodít obchodovaných v dolároch.

Viac informácií nájdete v sekcii Monitoring & Zdroje, oblasť “Makro & Odvetvia”, podoblasť „Komodity“, kde pravidelne monitorujeme aktuálny vývoj cien najpoužívanejších priemyselných kovov

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: