Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Ruský konflikt: najvyšší čas otestovať biznis plán

Obchodný konflikt s Ruskom ma potenciál negatívne ovplyvniť všetky odvetvia a krajiny EÚ. Je najvyšší čas vyhodnotiť riziká, ktoré hrozia z každej strany.

Kým pred pár mesiacmi sa jednalo iba o neurčité špekulácie, dnes je realitou, že v Nemecku sa v júni priemyselné objednávky prepadli najvýraznejšie za posledného dva a pol roka, poľská vláda počíta s možným poklesom ekonomiky z dôvodu sankcií o 0,6%, a Fínsko odhaduje, že sankcie môžu spomaliť jeho HDP o 2%.

Putin dnes vrátil úder a informoval o zavedení sankcií na dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov z EÚ. Zároveň varoval, že Rusko zakáže využívanie leteckého priestoru nad svojím územím a je pripravené prijať sankcie proti priemyselným odvetviam, ako výroba automobilov, lodí a lietadiel. V súčasnosti nevie nikto zodpovedne predpovedať, ako ďaleko môže konflikt s Ruskom zájsť. Pravdepodobnosť celoplošných obchodných sankcií, embárg a vypnutia plynových kohútikov sa každopádne zvyšuje, a eskalácia situácie má potenciál vrátiť krehkú európsku ekonomiku späť do recesie.

Pre obozretných manažérov je teda najvyšší čas preskúmať, ako môže vyhrotenie situácie ovplyvniť ich spoločnosť. Cieľom tohto príspevku nie je uviesť vyčerpávajúci zoznam možných dopadov, ale poukázať na to, že manažment by si mal nájsť čas, identifikovať riziká a otestovať biznis plán a v7hľad cashflow.

 • Očakávaný rast ekonomiky: ak vo svojich obchodných plánoch počítate so zotavovaním európskej ekonomiky a cieľových trhov, ponechajte si dostatočný manévrovací priestor pre negatívny scenár, ktorého pravdepodobnosť sa rýchlo zvyšuje, so všetkými dôsledkami, ktoré prináša ekonomická neistota a recesia.
 • Obchodné toky: určite sa oplatí preskúmať obchodné toky tovarov a služieb medzi EU a Ruskom, s ktorými obchodujete, prípadne ďalšími krajinami zatiahnutými do konfliktu (USA, Austrália). Príkladom je riziko zvýšenia importu poľnohospodárskych produktov, keďže producenti z iných krajín EÚ budú hľadať náhradu za ruský export, a naopak Rusko chce posilniť dovozy z Latinskej Ameriky, Turecka a iných štátov.
 • Odberatelia: preskúmajte závislosť vašich priamych a nepriamych odberateľov (t.j. zákazníkov vašich zákazníkov) na obchodných a finančných väzbách s Ruskom, Ukrajinou a krajinami EÚ, ktorých sa potenciálny obchodný konflikt dotkne najviac. Na pozore by sa mali mať napríklad dodávatelia produktov a služieb pre podniky cestovného ruchu s ruskou klientelou, alebo firmy, ktoré sú súčasťou dodávateľských reťazcov nadnárodných firiem vyvážajúcich alebo investujúcich v Rusku.
 • Kreditné riziko: ak medzi vašich odberateľov patria spoločnosti, ktorých finančná výkonnosť môže byť negatívne ovplyvnená konfliktom s Ruskom, treba pozornejšie monitorovať ich platobnú disciplínu
 • Dodávatelia: kontinuitu vašich dodávok môže narušiť platobná neschopnosť alebo iné problémy vašich priamych a nepriamych dodávateľov (t.j. subdodávateľov druhej, tretej úrovne) spôsobené konfliktom s Ruskom.
 • Konkurenti: ovplyvní eskalácia konfliktu celé odvetvie a všetky krajiny rovnako, alebo môže poskytnúť niektorým konkurentom nečakanú výhodu? Napríklad poľské a maďarské firmy získajú na eurovom trhu cenovú výhodu, ak kurz zlotého a forintu výraznejšie oslabí. Meny týchto krajín citlivo reagujú na napätie okolo Ukrajiny a Ruska.
 • Cestovný ruch: sankcie povedú v Rusku k poklesu zamestnanosti, vyšším nepriamym daniam, vyššej inflácii cien niektorých spotrebných tovarov, a k poklesu spotrebiteľskej dôvery, a tým aj k menšej ochote Rusov míňať peniaze na dovolenky. To sa môže dotknúť podnikov cestovného ruchu s ruskou či ukrajinskou klientelou alebo s klientelou z krajín EÚ, ktorých sa sankcie dotknú výraznejšie (pobaltské štáty, Poľsko). Dlhodobejšie oslabenie zlotého alebo forintu povedie k predraženiu dovoleniek Poliakov a Maďarov na Slovensku podobne, ako sa stalo v roku 2009.
 • Menové kurzy: už doterajší vývoj stačil na to, aby meny krajín V4 oslabili voči euru, nehovoriac o rubli a hrivne. Ďalšia eskalácia konfliktu povedie k poklesu kurzu eura voči doláru a pravdepodobne tiež k odlivu kapitálu z aktív denominovaných v rizikových menách na čele s forintom a zlotým. Včera sa oslabeniu (dočasnému) nevyhla ani tradične stabilná česká koruna. Tým by utrpeli podniky, ktoré do týchto krajín exportujú alebo v nich majú významné investície (napr. dcérske spoločnosti), a zároveň zahraničné podniky získajú cenovú výhodu na eurovom trhu. Treba sa zamyslieť aj nad nepriamym vplyvom menových kurzov, napr. oslabenie eura voči doláru povedie k zvýšeniu nákladov na komodity obchodované v dolároch (napr. priemyselné kovy), alebo oslabenie zlotého k poklesu počtu poľských turistov na Slovensku a nákupnému turizmu v prihraničných oblastiach.
 • Komodity: Rusko patrí k najväčším producentom významných komodít, napr. najväčším výrobcom hliníka je ruský Rusal. Ak sa sankcie dotknú komodít alebo ich veľkých producentov a spracovateľov, ako je Rusal, môžu sa zvýšiť ich ceny. Napríklad len správa o hrozbe pozastavenia vývozu pšenice z ukrajinských prístavov kvôli vojnovému konfliktu nedávno spôsobila nervozitu na trhu a nárast jej ceny – Ukrajina a Rusko patria medzi najväčších exportérov pšenice na svete. Naopak, sankcie Ruska na dovoz európskych komodít, ako sú poľnohospodárske produkty a výrobky (mäso, ovocie apod.) môžu viesť k dočasnému prebytku a následnému zníženiu ich cien na európskom trhu.  
 • Zvýšenie cien energie: sankcie na vývoz technológií na ťažbu ropy do Ruska prispeli k 13% nárastu ceny dlhodobých kontraktov na dodávku ropy, hoci na spotovú cenu zatiaľ nemajú vplyv. Riziko pre EU a najmä Slovensko vyplývajúce zo zastavenia vývozu ruského plynu netreba bližšie rozoberať. Európa nie je a ani v najbližších rokoch nebude pripravená na zatiahnutie ruských kohútikov. V krátkodobom horizonte by Európa musela zvýšiť dovoz drahšieho LNG, zvýšiť výrobu energie z iných energetických nosičov, možno zatvoriť energeticky náročné fabriky, obmedziť kúrenie pre domácnosti, a postupne investovať do novej infraštruktúry. Firmy, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú zemný plyn, by mali otestovať svoje obchodné plány a plány cashflow na nárast ceny zemného plynu.
 • Investície a akvizície: rastúce napätie povedie k opatrnejšiemu prístupu firiem pri realizácii kapitálových investícií a akvizícií. Kým investičná aktivita zostáva v Európe stále utlmená, M&A aktivita zaznamenala v prvom polroku sľubný rast. Ruský konflikt si však určite vyberie svoju daň a ak napr. plánujete predaj firmy alebo jej časti, môžete naraziť na ochladenie záujmu zo strany kupujúcich. Výrobcovia strojov, zariadení a investičných celkov budú postihnutí medzi prvými, pretože firmy v čase ekonomickej neistoty odkladajú väčšie kapitálové investície.
 • Reklamný trh a ďalšie cyklické odvetvia: v čase ekonomickej neistoty sa ako prvý na ranu dostáva často marketingový rozpočet, a spomalenie európskej ekonomiky môže spôsobiť prepad v tržbách reklamných a mediálnych firiem. Rovnako by sa mali mať na pozore firmy z iných odvetví, ktorých výrobky sú vysoko cyklické a citlivo reagujú na zmenu ekonomickej dôvery, ako napr. IT produkty a služby alebo nehnuteľnosti.
 • Financovanie: sankcie namierené proti štátom vlastneným ruským bankám, ktoré im zamedzili prístup na trhy západných krajín, môžu ovplyvniť schopnosť financovania spoločných projektov zo strany ruských firiem. Ruský konflikt povedie k zvýšenej opatrnosti aj u bánk na Slovensku, ktoré budú pri poskytovaní nových úverov obozretnejšie skúmať, aký vplyv môže mať konflikt s Ruskom na schopnosť podnikov generovať cashflow.  
 • Finančné ukazovatele: Ak ste nedávno načerpali bankové úvery, pri ktorých ste plánovali s rastom trhu (napr. akvizičné alebo projektové financovanie), prepočítajte, aký priestor vám dávajú finančné ukazovatele (kovenanty) dohodnuté v úverovej zmluve a či prípadné spomalenie alebo pokles trhu z dôvodu ruského konfliktu nespôsobí ich porušenie.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: