Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

PMÚ venuje zvýšenú pozornosť kontrole verejných obstarávaní

V poslednom roku pokutoval protimonopolný úrad za protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a geodézie a kartografie

Odhaľovanie kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní patrí v súčasnosti medzi priority Protimonopolného úradu (PMÚ) SR. Uviedla to dnes jeho hovorkyňa Andrea Wilhelmová v súvislosti so Svetovým dňom hospodárskej súťaže, ktorý pripadá na 5. decembra. Tento rok je zameraný na súťaž v oblasti verejného obstarávania.

Verejné zákazky, teda nákup tovarov a služieb verejným sektorom, tvoria vysoký podiel celkových výdavkov verejných financií. Súťažné obavy vyskytujúce sa v procese verejného obstarávania sa podľa Wilhelmovej týkajú najmä koluzívneho správania účastníkov tendrov, tzv. bid rigging.

"Takáto forma spolupráce môže mať najmä podobu dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo o inej forme koordinácie vrátane dohody o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek," upozornila. "Absencia fungujúcej hospodárskej súťaže znemožňuje efektívne využitie verejných zdrojov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku krajiny," dodala.

Wilhelmová zdôraznila, že odhaľovanie kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní dnes patrí medzi priority PMÚ. Ako pripomenula, keďže ide o najťažšie porušenia súťažných pravidiel medzi priamymi konkurentmi, ich účastníkom hrozí zo zákona pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

"V poslednom roku pokutoval protimonopolný úrad za takéto protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a geodézie a kartografie," priblížila jeho hovorkyňa s tým, že v trende odhaľovania kartelov bude pokračovať a prednostne sem smerovať svoje kapacity.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: