Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

7.12.2014

Firma, ktorá je zapojená do škandálu, uškodí všetkým svojim zamestnancom

(Why a Corporate Scandal Will Follow You Even If You Weren’t Involved)

Ak podvodné alebo neetické konanie niektorých manažérov alebo zamestnacov firmy presiakne na verejnosť, utrpia všetci jej zamestnanci, hoci neboli do škandálu zapojení. Ich noví zamestnávatelia aj existujúci obchodní partneri začnú byť viac opatrní a podozrievaví.

Článok

Harvard Business Review

Treasury & Riadenie rizík

Fraud & Forensics

AJ

Registrácia