Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

PMÚ podozrieva firmy z odvetvia energetiky z kartelu pri tendri financovanom EÚ

Protimonopolný úrad vo zvýšenej miere kontroluje projekty financované z EÚ fondov, tentokrát skúma nákup technológií na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal 24. novembra 2014 z vlastného podnetu správne konanie voči trom podnikateľom pôsobiacim v oblasti energetiky vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. Informovala o tom dnes Andrea Wilhelmová z odboru predsedu PMÚ.

Úrad má podľa nej dôvodné podozrenie, že podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej obchodnej súťaži, ktorej predmetom bola dodávka linky na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v celkovej hodnote do 15 miliónov eur.

"Tieto projekty boli realizované za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ. Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj s článkom 101 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré zakazujú dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž," upozornila.

PMÚ podľa Wilhelmovej získal podklady a informácie na základe ktorých došiel k záveru, že mohlo dôjsť ku koordinácii podnikateľov pri podávaní súťažných ponúk počas predmetnej verejnej obchodnej súťaže. Zdôraznila, že začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže PMÚ SR dospieť v rozhodnutí.

 "Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10 % z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie," dodala.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: