HR & Finančné oddelenie | HR

Chcete najlepších kandidátov? Naučte sa predávať.

Spôsob, akým firmy prezentujú pracovné príležitosti, má obrovský vplyv na to, či sa im podarí pritiahnuť pozornosť tých najšikovnejších ľudí. Na Slovensku máme stále veľký priestor na zlepšenie.

Nedávno nás na stránke medzinárodného portálu www.cfojobboard.com zaujali voľné pracovné pozície, ktoré tam inzerujú rôzne spoločnosti. Zaujímavé nie sú ani tak samotné pozície, ako spôsob, akým sú podávané. Posúďte sami:

Finančný riaditeľ

Vedúci poskytovateľ alternatívneho financovania pre malé a stredné podniky zažíva extrémne rýchly rast a diverzifikuje na nové trhy, a v tejto súvislosti hľadá dynamického finančného riaditeľa, ktorý pomôže vedeniu spoločnosti nastaviť víziu a vhodnú trhovú stratégiu. Ideálny kandidát musí byť silný tímový hráč a zároveň silná a iniciatívna osobnosť, ktorá spoločnosti pomôže zadefinovať agresívny rozvojový plán a stratégiu, a následne zabezpečiť jej operatívnu realizáciu.

Týchto niekoľko viet musí zaujať každého kandidáta, ktorý hľadá perspektívnu firmu, osobnú výzvu a možnosť aktívne sa podieľať na strategickom rozvoji a vybudovaní novej a väčšej spoločnosti. Zároveň z nich cíti  tímového ducha a úprimnosť vedenia, ktoré priznáva, že na zvládnutie situácie potrebuje do tímu skúsenú a silnú osobnosť.

Aký rozdiel oproti suchopárnym popisom pracovných pozícií, s ktorými sa tak často stretávame na Slovensku. V lepšom prípade sa kandidát dočíta jednu vetu o tom, v akej oblasti spoločnosť pôsobí, a aké personálne benefity firma ponúka. Potom ho zahltí more odrážok s požiadavkami na kvalifikáciu.

Málokedy natrafíme na popis pracovnej pozície, ktorá hneď od prvého slova predáva, dáva kandidátovi víziu úspešnej alebo aspoň stabilnej firmy, a napovie mu, ako môže prispieť k jej rozvoju, prečo bude dôležitý, aké osobné rastové príležitosti mu ponúka.  

Nie je dôležité, či sa jedná o pozíciu finančného riaditeľa alebo účtovníka. Takmer každý kandidát hľadá okrem peňazí možnosť osobného rozvoja, miesto, kde môže uplatniť svoje silné stránky a získať za to uznanie, zapadnúť do firemnej kultúry, firmu, ktorá je stabilná a perspektívna. Spoločnosti, ktoré dokážu tieto aspekty komunikovať v popisoch pracovných pozícií a na pohovoroch, majú podstatne väčšie šance získať tých najlepších kandidátov, pretože tí vedia, že firma sa skutočne zaujíma o ich osobný rozvoj a nielen o výsledky a odpracované hodiny.

Ďalší príklad z portálu cfojobboard.com:

Finančný riaditeľ

Naším klientom je vysoko zisková súkromná spoločnosť s obratom 250 mil. USD, ktorej produkty zastávajú popredné pozície na svojich trhoch. Dostali sme mandát nájsť finančného riaditeľa, ktorý nastaví novú víziu, úlohy a ciele pre finančné oddelenie spoločnosti a následne zastreší transformáciu celého finančného oddelenia a finančných procesov v súlade so zadefinovanou víziou. Pozícia ponúka kandidátom jedinečnú príležitosť osobne prispieť k rozvoju perspektívnej a ziskovej spoločnosti. Pôsobisko je v centrále spoločnosti v Detroite. 

A takto inzeruje Toyota – ani zmienka o detailoch, značka a povesť predáva sama:

Senior Finančný Analytik

Za úspechom spoločnosti Toyota finančné služby stoja naši ľudia a my kráčame ďalej. Pripojte sa k dynamickej spoločnosti, ktorá rýchlo rastie a dosahuje dobré výsledky. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: