HR & Finančné oddelenie | HR

Best practice v riadení HR

Podľa štúdie Aberdeen Group je najdôležitejším atribútom HR manažérov schopnosť prepojiť HR stratégiu so strategickými cieľmi spoločnosti.

Zhrnutie

V januári 2013 uverejnila spoločnosť Abrdeen Group výsledky prieskumu medzi 253 spoločnosťami o trendoch a best practie v riadení ľudských zdrojov. Nižšie prinášame vybrané zistenia, celú štúdiu môžete nájsť na stránke stránke Aberdeen Group.  


Tri hlavné priority HR oddelení v roku 2013 sú zabezpečenie talentovaných zamestnancov potrebných pre rozvoj a rast firmy, zlepšenie procesu hodnotenia zamestnancov, a zlepšenie programov vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

Aberdeen rozdelil 253 spoločností, ktoré sa prieskumu zúčastnili, do troch kategórií: top spoločnosti s najlepšími HR praktikami – 20% spoločností, priemerné firmy – 50%, a zaostávajúce firmy – 30%.

Top spoločnosti sa vyznačovali nasledovnými parametrami:

 • 85% zamestnancov spoločnosti sa označilo za „vysoko motivovaných“
 • Firmy mali identifikovaných vhodných nástupcov pre tri štvrtiny kľúčových pozícií vo firme
 • Spokojnosť s novo prijatými zamestnancami vzrástla medziročne o 13%

Top spoločnosti mali implementované nasledovné HR metódy a procesy:

 • Manažéri sú priamo zodpovední za riadenie a rozvoj talentov na svojich oddeleniach (prijímanie, rozvoj, hodnotenie)
 • Manažéri majú dostatočný prístup k osobným informáciám o kľúčových zamestnancoch (profily, hodnotenia, kariérne a rozvojové plány)
 • Firma má zadefinované kľúčové pozície, ktoré majú pre jej činnosť kritický význam
 • Top manažment a majitelia firmy sú intenzívne zaangažovaní do vytvárania HR stratégie a jej exekúcie, čo zabezpečuje jej prepojenie so strategickými cieľmi spoločnosti
 • Manažéri majú prístup k prevádzkovým informáciám o svojich podriadených (odpracované hodiny, kvalifikácia apod.)
 • Firmy majú nastavené procesy, ktoré im umožňujú včas identifikovať najtalentovanejších zamestnancov
 • Väčšina kľúčových HR procesov je zautomatizovaná, čo umožňuje zvýšiť ich efektívnosť a odbremeniť HR oddelenie. Medzi najdôležitejšie aplikácie v oblasti riadenia ľudských zdrojov patria systémy na riadenie prijímacieho procesu, hodnotenie zamestnancov, a školenie a rozvoj zamestnancov.  Najčastejšie používané aplikácie na riadenie zamestnancov sú automatizované systémy dochádzky a plánovania ľudských zdrojov, HRIS/HRMS aplikácie, a „samoobslužné“ aplikácie umožňujúce zamestnancom získať napríklad informácie o plánovaní a obsadení pracovných smien, výplatných pások, atď. 
 • Firma má nastavené jasné kritériá a spôsoby, ako merať prínos HR aktivít a iniciatív pre ziskovosť firmy
Ďalší užitočný prieskum v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov publikovala v roku 2013 spoločnosť Mercer. Jeho hlavnou myšlienkou je pretrvávajúca absencia strategického plánovania ľudských zdrojov, ktoré je kľúčové pre udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti firiem. Naopak príkladom efektívneho prístupu k riadeniu ľudských zdrojov môže byť firma Google.  

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: