Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Aktívne riadenie kurzového rizika

Aktívne riadenie kurzového rizika vyžaduje znalosti menových trhov a kurzotvorných faktorov. Firmy bez dostatočných skúseností špekuláciami zvyčajne prerobia. Prinášame vám niekoľko tipov a zdrojov informácií.

Existujú dva základné prístupy k riadeniu kurzového rizika:

  • Pasívne riadenie – kurzové riziko sa zaisťuje vždy pri vopred definovaných kurzoch, napríklad kurz použitý v obchodnom pláne alebo pri príprave cenovej ponuky, a presne podľa interných pravidiel. Firma nešpekuluje s cieľom zarobiť, ale chráni svoje uzatvorené alebo plánované obchody  
  • Aktívne riadenie – firma pri zaisťovaní špekuluje na očakávaný vývoj menových kurzov. Ak napríklad predpokladá, že domáca mena bude oslabovať, nezaistí príjem z exportu do zahraničia, alebo zaistí iba menšiu časť.

Aktívne riadenie kurzového rizika predpokladá, že finančné oddelenie dokáže anticipovať vývoj kurzov a tomu prispôsobovať zaisťovací program. Vnáša tak do riadenia kurzového rizika špekulatívny prvok.

Na to, aby firma špekuláciami zarobila na menových kurzoch, potrebuje hlboké znalosti o menových trhoch a musí perfektne poznať kurzotvorné faktory, ktoré vplývajú na pohyb mien, v ktorých obchoduje. Väčšina firiem takéto skúsenosti nemá, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že na špekuláciách prerobí.

Rozhodnutie vôbec nezaisťovať kurzové riziko je ekvivalentné špekulácii. Firma ponecháva svoj cashflow a ziskové marže plne vystavené neočakávaným zmenám kurzov.

Aktívne riadenie kurzového rizika si vyžaduje investície do personálnych a informačných zdrojov, aby bola firma schopná kompetentne predvídať vývoj kurzov. Ani to však nemusí zaručiť úspech zaisťovacieho programu:

Americká automobilka General Motors uskutočnila rozsiahlu internú analýzu, v ktorej zistila, že náklady na aktívne riadenie kurzového rizika nepriniesli očakávaný efekt a dosiahnuté výsledky boli podobné, ako keby používala pasívny prístup k riadeniu kurzového rizika. Následne prešla od aktívneho k pasívnemu riadeniu kurzového rizika.

To, či firma používa aktívny alebo pasívny prístup, by malo byť jasne zakotvené v interných pravidlách schválených manažmentom, napr. v smernici o riadení kurzového rizika. Firma môže napríklad primárne využívať pasívny prístup s tým, že v určitých prípadoch, ak existuje vhodná možnosť špekuláciou zarobiť, manažment musí takúto výnimku schváliť.


Predpovedanie vývoja menových kurzov

Doposiaľ sa nenašla dostatočne spoľahlivá metóda na predpovedanie menových kurzov.  Aj predpovede renomovaných bankových analytikov sú často nespoľahlivé. Napríklad odhadnúť vývoj kurzu maďarského forintu na najbližšie tri mesiace je dnes čistou špekuláciou, pretože naň vplýva hospodársky vývoj v Eurozóne a v Maďarsku, politické rozhodnutia vládnucej strany a blížiace sa voľby, kroky americkej centrálnej banky v oblasti kvantitatívneho uvoľňovania, málo čitateľná politika národnej banky, a pod.

Prinášame vám niekoľko tipov, ak ste sa rozhodli kurzové riziko riadiť aktívne, alebo čiastočne aktívne.


Buďte v obraze

Zistite, ktoré faktory a akým spôsobom hýbali menovým kurzom v minulosti, a neustále sledujte aktuálny vývoj. Napríklad znižovanie úrokových sadzieb centrálnou bankou zvyčajne vedie k oslabeniu domácej meny, avšak v dnešnej situácii trhy takýto krok niekedy vyhodnotia ako impulz pre naštartovanie ekonomického rastu, a kurz namiesto toho posilní.

Spoznajte, ktoré hlavné ekonomické faktory pôsobia na vývoj kurzu, od úrokových mier po verejný dlh. Rýchly prehľad nájdete napríklad tu.

Nájdite si dobrý zdroj informácií, napríklad Bloomberg, Financial Times alebo portál SLSP pre finančné trhy, špecializované portály menových brokerov ako je Oanda alebo FXStreet, a finančné portály pre konkrétnu menu, napríklad Portfolio.hu – výborný zdroj informácií pre sledovanie kurzu maďarského forintu, alebo Patria.cz pre českú korunu.


Sledujte volatilitu kurzu

Hoci historický vývoj kurzu neposkytuje predpoveď budúceho vývoja, poskytne vám informácie o  volatilite meny a jej hlavných kurzotvorných faktoroch. Volatilita predstavuje mieru fluktuácie meny v určitom období a vyjadruje sa v %. Čím vyššia volatilita, tým vyššie je riziko nepredvídanej zmeny kurzu. Informácie o volatilite jednotlivých mien nájdete napríklad na stránke ratesfx.com.

Napríklad v poslednom období je zo stredoeurópskych mien (oproti euru) jednoznačnej najviac volatilný maďarský forint, ktorého miera volatility dosiahla za posledné tri mesiace 8,66%, v porovnaní s českou korunou 5,31% a poľským zlotým 5,38%.

Dôležité je tiež sledovať, ako sa ukazovateľ volatility mení v čase – napríklad volatilita forintu za posledný mesiac k dnešnému dňu stúpla až na 10,62% v porovnaní s 8,66% za posledné tri mesiace a 8,48% za posledný rok.

Volatilita menového páru sa používa aj pri kvantitatívnych metódach výpočtu rizika. Napríklad umožňuje stanoviť s 95% pravdepodobnosťou interval, v akom sa kurz bude pohybovať v budúcnosti – viď napr. ratesfx.com - a používa sa v analýzach Value-at-Risk / Cash-Flow-at-Risk, pomocou ktorých firmy ako Volkswagen či McDonald’s kvantifikujú kurzové riziko v ich plánovanom cash flow.  

Volatilitu je vhodné zohľadniť aj vo vašom zaisťovacom programe.


Získajte predpovede bánk a analytikov

Predpovede bánk sú užitočným indikátorom, pretože sa zakladajú na zhodnotení politickej a makroekonomickej situácie tej ktorej krajiny, t.j. bankoví analytici urobia analýzu za vás. Napriek tomu ich nemožno preceňovať. Nespoliehajte sa na predpovede jednej banky, vždy je lepšie mať prístup k predpovediam od viacerých bánk:

  • Predplatná služba Bloombergu umožňuje prístup k predpovediam vývoja menových kurzov, ktoré uverejňuje väčšina významných svetových a európskych bánk.
  • Spoločnosť Consensus Economics uverejňuje na mesačnej báze publikáciu Foreign Exchange Consensus Forecast pre hlavné svetové meny a pre 37 ďalších významných mien vrátane CEE. Jedná sa o prieskum medzi 250 ekonomickými odborníkmi, t.j. konsolidácia výhľadov z väčšieho množstva zdrojov. Publikácia sa dá zakúpiť na jej stránkach.
  • Na stránkach Economist Intelligence Unit nájdete očakávaný vývoj hlavných makroekonomických ukazovateľov vrátane menových kurzov.  Časť obsahu je prístupná po bezplatnej registrácii, pre prístup k výhľadom menových kurzov je však potrebné uhradiť predplatné, alebo si zakúpiť jednotlivé články.

Poraďte sa s vašou bankou

Hoci je banka, s ktorou robíte termínované menové obchody, vaším obchodným partnerom a chce na vás zarobiť, zvyčajne je ochotná vám poskytnúť ich vlastný výhľad vývoja menového kurzu alebo poslať vám svoje makroekonomické analýzy. Neváhajte sa preto obrátiť na treasury oddelenie a nezáväzne sa s nimi porozprávať.


Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: