HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Ako zvládať rozhovory o peniazoch so zamestnancami

Obmedzený rozpočet, zlé správy, sklamanie a emotívne reakcie súvisiace s platom, odmenami a povýšením predstavujú tenký ľad, na ktorom balansujú aj ostrieľaní manažéri

Väčšina nadriadených sa necíti príjemne, keď má so svojím tímom rozprávať o plate, odmenách alebo povýšení. Čiastočne je to preto, lebo tieto diskusie môžu byť skutočne emotívne a náročné, a čiastočne preto, lebo manažéri nemajú potrebné informácie a nie sú na rozhovor pripravení. HBR prináša niekoľko praktických rád, ako rozhovory o peniazoch lepšie zvládať.

  • Nehovorte o peniazoch iba na konci roka. Začnite rok tým, že so zamestnancom prediskutujete, od čoho závisia odmeny a zvýšenie platu, ako systém funguje a v akom pásme sa môže pohybovať, ak splní svoje ciele. V priebehu roka uskutočnite niekoľko stretnutí, na ktorých dáte zamestnancom spätnú väzbu, či sú na dobrej ceste alebo či musia pridať. Predídete tak neistote a nepríjemným prekvapeniam na konci roka.
  • Oddeľte hodnotenie zamestnanca od diskusie o peniazoch. Ak na jednom stretnutí prechádzate osobné hodnotenie a zároveň hovoríte o plate, zamestnanec bude prvú časť považovať za formalitu a sústredí sa na svoju odmenu. Namiesto toho uskutočnite rozhovor o hodnotení a osobnom rozvoji samostatne, počkajte nejaký čas, a až potom hovorte o plate či povýšení.
  • Nepodceňujte stretnutie a vždy sa naň pripravte. Aj ostrieľaní manažéri sa bez relevantných informácií dostanú do úzkych. Prejdite si hodnotenie a výsledky zamestnanca, jeho porovnanie s kolegami v tíme, zamyslite sa, ako môže prijať informáciu o plate a odmenách, pripravte sa na otázky.
  • Na stretnutí vysvetlite zamestnancovi, ako jeho práca zapadá do celku a oceňte jeho prínos pre oddelenie či firmu. Vyzdvihnite jeho najväčšie úspechy a okamihy počas roka.
  • Aj keď nemáte dobré správy, podriadeným ukážte, že konáte férovo a transparentne. Zamestnanci sú často sklamaní, pretože nemajú všetky informácie a nerozumejú, ako systém funguje. Vysvetlite im situáciu, aké sú reálne možnosti, a ako bol ich bonus vypočítaný.
  • Ak sú vaše finančné možnosti obmedzené a viete, že zamestnanec si zaslúži viac, hľadajte iný spôsob, ako jeho snahu aspoň čiastočne kompenzovať. Môže to byť zmena v kompetenciách a náplni práce, alebo zverenie zaujímavého projektu, ktorý ho posunie ďalej. Ukážte mu, že sa skutočne snažíte jeho prínos kompenzovať.
  • Buďte pripravený na emotívne reakcie, aj keď si myslíte, že prinášate dobré správy. Vždy zamestnanca vypočujte a zvážte, či sú jeho požiadavky oprávnené a či s nimi viete niečo spraviť. Je lepšie situáciu prehodnotiť a stretnúť sa na ďalší deň, ako na mieste požiadavku zamietnuť. Ak však nemáte reálnu možnosť rozhodnutie zmeniť, nenechávajte dvere otvorené a zamestnancovi to oznámte.  

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: