HR & Finančné oddelenie | HR

12 krokov k zvýšeniu motivácie zamestnancov

12 podmienok, ktoré musíte pre svojich zamestnancov zabezpečiť, aby pre vašu firmu pracovali s nasadením

Poradenská spoločnosť Gallup realizuje od roku 1990 každoročný globálny prieskum v oblasti motivácie a riadenia ľudských zdrojov. Do prieskumu bolo zahrnutých už 25 miliónov zamestnancov v 189 krajinách. Na základe tisícov interview a dlhoročného prieskumu Gallup identifikoval 12 kľúčových faktorov, ktoré majú najväčší vplyv na spokojnosť a motiváciu zamestnancov a tímovú spoluprácu.

Položte si tieto otázky a urobíte si predstavu, aké pracovné prostredie vaša firma zamestnancom poskytuje:

 1. Presne viem, čo sa odo mňa v práci očakáva.
 2. Mám k dispozícii vybavenie a materiál, ktoré potrebujem k tomu, aby som mohol odvádzať dobrú robotu.
 3. V práci mám priestor robiť to, v čom najviac vynikám a čo je mojou silnou stránkou.
 4. Počas posledných 7 dní som bol pochválený / pocítil som uznanie za dobrú robotu.
 5. Môj nadriadený, alebo niekto iný v práci, sa o mňa zaujíma nielen z pracovného, ale aj z osobného pohľadu a záleží mu na mojich osobných problémoch.
 6. Mám nadriadeného alebo kolegu, ktorý podporuje a stará sa o môj osobný rozvoj.
 7. Ľudia v práci rešpektujú a berú do úvahy moje názory.
 8. Poslanie a vízia našej spoločnosti ma utvrdzuje v tom, že moja práca je dôležitá.
 9. Moji kolegovia majú snahu a motiváciu odvádzať kvalitnú prácu.
 10. Môjho najlepšieho priateľa mám v práci.
 11. Počas posledných 6 mesiacov sa so mnou v práci niekto rozprával o mojom osobnom napredovaní a rozvoji.
 12. Počas posledného roka som mal v práci príležitosť naučiť sa niečo nové a profesionálne alebo osobne sa rozvíjať.

Poradie týchto otázok odráža určitú hierarchiu potrieb, cez ktoré zamestnanec prechádza a ktoré sú potrebné pre dosiahnutie vysokej motivácie.

Prvé dve otázky odrážajú základné potreby zamestnanca. Tretia až piata zachytáva potrebu zamestnanca cítiť, že je v práci dôležitý, prináša pridanú hodnotu a firma sa o neho zaujíma a oceňuje jeho prácu. V tejto fáze je veľmi dôležitá podpora zo strany nadriadeného. Ďalšie otázky zachytávajú ako sa zamestnanec stotožňuje s firmou a jej hodnotami, a posledné dve hovoria o osobnom rozvoji a ašpiráciách zamestnancov.

Spoločnosť Gallup sa venuje prieskumu trhu a odbornému poradenstvu v rôznych oblastiach riadenia spoločností. Má 75 ročnú históriu, zamestnáva 2 000 profesionálnych poradcov v 40 kanceláriách na svete a prostredníctvom svojej siete v 160 krajinách získava na základe prieskumu jedinečný empirický pohľad na rôzne problémy moderného riadenia. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: