Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko platobnej neschopnosti v Európe klesá

Viaceré odvetvia zostávajú napriek tomu vysoko rizikové

Za posledných šesť mesiacov sa riziko platobnej neschopnosti v krajinách EÚ podľa kreditnej poisťovacej spoločnosti Atradius znížilo. Kým v marci 2014 hodnotil Atradius 110 trhov ako vysoko alebo veľmi vysoko rizikových, v októbri 2014 to bolo už iba 93 trhov.

Atradius hodnotí kreditné riziko na päťstupňovej škále od najnižšieho rizika („Excellent“ – výborné výhliadky) po veľmi vysoké riziko („Bleak“ – veľmi zlé výhliadky). V októbri malo hodnotenie „Poor“ alebo „Bleak“ 93 odvetví (bez Ruska, kde počet rizikových odvetví stúpol z dvoch v marci na šesť):

K zlepšeniu situácie v porovnaní s marcom došlo najmä v Belgicku, Francúzsku a Veľkej Británii. Na Slovensku došlo k zlepšeniu situácie v chemickom a farmaceutickom priemysle a vo výrobe a predaji spotrebných produktov dlhodobej spotreby. Najrizikovejšími odvetviami v Európe zostávajú stavebníctvo a stavebné materiály, oceliarsky priemysel a spracovanie kovov, papierenský a textilný priemysel. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: