Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Obchodujete s Poľskom? Insolvencie ešte nepovedali posledné slovo.

V najbližších mesiacoch možno v Poľsku podľa Coface očakávať 8 % rast podnikových insolvencií

Aktuálny makro vývoj

Poľsko je jediná veľká ekonomika v EÚ, ktorá sa od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008 úspešne vyhýba recesii. V porovnaní s ostatnými krajinami SVE je oveľa menej závislá na exporte a rozhodujúcejší vplyv na vývoj HDP krajiny s 38 miliónmi obyvateľov má domáci dopyt.  

Napriek tomu vývoj exportu v nezanedbateľnej miere ovplyvňuje finančnú výkonnosť poľských firiem. Medzi exportom do Nemecka a počtom domácich insolvencií existuje 69 % korelácia, pri exporte do Ruska to je 65 %. Spomalenie nemeckej ekonomiky o 1 % spôsobí podľa Coface nárast insolvencií o 4 %.

75 % poľského exportu smeruje do krajín EÚ, a Rusko je pre Poľsko piatym najväčším exportným trhom. Embargo, ktoré Rusko zaviedlo na dovoz poľských poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, okresalo poľský export do tejto krajiny o 10 %.

HDP Poľska v prvom polroku 2014 vzrástol o 3,4 % a Coface poľskej ekonomike v tomto roku prognózuje rast 3,1 %  a na budúci rok 3,5 %.

Aktuálny vývoj insolvencií v Poľsku

Počet bankrotov dosiahol v Poľsku svoj vrchol v roku 2013, kedy bol najvyšší za posledných deväť rokov. Domáci ekonomický sentiment a vývoj na hlavných exportných trhoch Poľska sa začal v druhej polovici minulého roka zlepšovať, vďaka čomu počet insolvencií v prvej polovici roku 2014 medziročne klesol o 11,5 % (stále však dvojnásobok oproti predkrízovému obdobiu). Zo 402 bankrotov predstavovalo 112 prípadov firmy z oblasti výroby, 104 firiem z veľko- a maloobchodu, a 84 zo stavebníctva.

V stavebnom sektore však došlo po dlhej dobe k stabilizácii. Poľské stavebníctvo prešlo v posledných rokoch veľmi ťažkým obdobím plným bankrotov. Stabilizácia pomohla aj ďalším odvetviam so silnými väzbami na stavebníctvo, ako je oceliarstvo a výroba a predaj stavebných materiálov.

K nárastu bankrotov došlo tento rok v odvetví maloobchodu, v ktorom trpia najmä predajcovia tovaru dlhodobej spotreby. Poľské domácnosti, v minulom roku postihnuté najvyššou mierou nezamestnanosti od roku 2009 (takmer 11 %), sú pri väčších nákupoch stále opatrné, a medzi obchodníkmi na trhu prebieha ostrý cenový boj. Svedčí o tom aj bankrot predajcu spotrebnej elektroniky a zariadenia pre domácnosť Avans, ktorý v Poľsku prevádzkuje 250 predajní.

Miera platobnej neschopnosti podnikov poskytujúcich dopravné služby v posledných rokoch silne kolíše. Poľskí dopravcovia, najmä cestní, sú vo veľkej miere závislí na medzinárodných trasách, a negatívny vývoj na hlavných exportných trhoch je predzvesťou zvýšeného rizika insolvencií v tomto sektore.

Očakávaný vývoj insolvencií

Podľa Coface je nedávny pokles insolvencií prechodný, a v najbližšom polroku možno očakávať ich opätovný nárast. Dôvodom je spomalenie rastu v krajinách EÚ, ako aj spomalenie rastu ruského trhu a ruské embargo na dovoz poľských výrobkov. Eurozóna bude rásť iba pomaly a ruská ekonomika má stagnovať, a rast Nemecka dosiahne 1,6 % - 1,8 %.

Miera insolvencií podľa Coface  kopíruje vývoj poľských makroekonomických podmienok so zhruba polročným oneskorením a na základe toho Cofac odhaduje, že počet insolvencií sa v Poľsku v prvom kvartáli 2015 zvýši o 8 %. Ak by eurozóna, Nemecko a Rusko opäť spadli do recesie, počet bankrotov by sa zvýšil o pätinu.

Príspevok je spracovaný na základe analýzy Coface PanoramaOctober 2014 – Poland Insolvencies.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: