Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

6 otázok, od ktorých závisí zvládnutie krízovej situácie

Krízové situácie sa nedajú predvídať, ale keď k nim dôjde, vedenie prijíma kľúčové rozhodnutia v prvých minútach pod stresom

„Opakovane sa stretávame s tým, že v krízovej situácii sa manažment sústreďuje na vybrané priority a veľmi často pozabudne na menej intuitívne opatrenia, čim situáciu ešte viac zhorší“ hovorí Martin Pergler zo spoločnosti McKinsey.

Prístup k riešeniu krízy sa zvyčajne sformuluje v priebehu prvých minút stretnutia krízového tímu, a rozhodnutia, ktoré manažment prijme alebo neprijme počas nasledujúcich 72 hodín ovplyvnia chod firmy na ďalších niekoľko mesiacov alebo rokov. Pergler a jeho kolega Becca O’Brien majú dobré skúsenosti s tým, keď vedenie systematicky prejde nasledujúcich šesť oblastí a zhodnotí, či je v nich potrebné konať. Niektoré môžu byť v danej situácii viac a niektoré menej relevantné:

  • Legislatíva, kontrolné a štátne orgány: kontaktujte príslušné miestne alebo štátne úrady a orgány čo najskôr a komunikáciou s nimi poverte kompetentného lídra, aby ste predišli kritike a nepríjemným verejným vyhláseniam z ich strany, ktoré už neskôr nebudú môcť vziať späť.
  • Cashflow: odhadnite najhorší scenár vývoja cashflow na najbližšie tri mesiace a premyslite si, odkiaľ budete zháňať peniaze v prípade, ak sa situácia vyvinie pre vás tým najhorším spôsobom.
  • Reputačné riziko: poverte riešením situácie najskúsenejších manažérov, ktorí dobre poznajú prostredie a majú vybudované vzťahy s dôležitými zainteresovanými subjektmi, ktorých sa situácia dotýka (zákazníci, úrady, banky a pod.). Na nevyhnutný čas ich osloboďte od ich bežnej pracovnej agendy. Čo najskôr vyšlite silný signál zainteresovaným subjektom, že robíte potrebné kroky na vyriešenie situácie.
  • Prevádzka: prehodnoťte vaše bežné prevádzkové plány a rozhodnutia. Nič nevyzerá viac odtrhnuté od reality, ako pokračujúca PR kampaň v čase, keď jediné, s čím si verejnosť spája vašu značku, sú hacknuté informácie o platobných kartách vašich zákazníkov alebo škodlivé látky nájdené vo vašich produktoch. Odstavte prevádzky a činnosti, ktoré môžu situáciu ešte viac zhoršiť. Komunikujte so zamestnancami, pretože ich vnímanie situácie a motivácia majú na vyriešenie krízy veľký vplyv.
  • Trh a konkurencia: zistite, ako môže konkurencia vyťažiť z vášho nešťastia a predvídajte jej kroky. Aktívne informujte svojich zákazníkov a obchodných partnerov o situácii a krokoch, ktoré ste prijali na jej vyriešenie, nedovoľte, aby ste stratili ich dôveru.
  • Vedenie: v čase krízy musí manažment demonštrovať vieru v kľúčové hodnoty firmy a svojím konaním ísť príkladom a motivovať zamestnancov, ktorí sú vystrašení a otrasení krízou.

Príspevok je pripravený na základe článku Crisis Management: Why the First 72 Hours Matter Most, ktorý uverejnila Association for Financial Professionals. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: