Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

29.3.2015

Ilustratívna konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS k 30.6.2015

Ilustratívna priebežná konsolidovaná účtovna závierka podľa IFRS k 30. júnu 2015 aj s poznámkami pripravená podľa štandardov vydaných k 28. februáru 2015 aplikovateľná pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2015.

Príručka

EY

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

IFRS

AJ

Voľný