Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

29.3.2015

IFRS 15 - IASB navrhuje ďalšie zmeny vo vykazovaní výnosov

Rada IASB sa rozhodla zmeniť prechodné ustanovenia nového IFRS štandardu pre vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi plus ďalšie zmeny.

Článok

EY

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

IFRS

AJ

Voľný