Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

16.2.2015

Správa o implementácii a čerpaní európskych fondov k 31.12.2014

Správa, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva, poskytuje prehľad o výške čerpania výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2014.

Článok

justice.gov.sk

Stratégia & Financovanie

Financovanie

SK

Voľný