Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb

Zhrnutie zmien v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014

súvislosti s blížiacou sa zákonnou lehotou pre podanie priznania k dani z príjmov by sme radi zosumarizovali zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za rok 2014 v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Keďže zamýšľané jedno tlačivo priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby sa nezrealizovalo, naďalej vypĺňajú fyzické osoby typ tlačiva priznania podľa rozsahu svojich príjmov, t.j.:

  • Typ A – fyzické osoby s príjmami iba zo závislej činnosti
  • Typ B – fyzické osoby (aj) s ďalšími druhmi príjmov (z prenájmu, z kapitálového majetku, atď.)

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na e-mailovej adrese bdurajka@kpmg.sk.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: