Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Audit

Zásoby: správny výber názvov a kódov skladových položiek

Názvy a kódy skladových položiek môžu riadenie zásob a inventúru nielen uľahčiť, ale aj skomplikovať.

Názvy skladových položiek

Podľa spoločnosti Clearly Inventory je najväčšou chybou pri výbere názvu skladových položiek používanie slovných spojení, ktoré sa na opis danej položky bežne používajú. Napríklad:

Je rozdiel, akým spôsobom sa predmety bežne opisujú a spôsobom, akým sú umiestnené v sklade a ako zobrazujú v systéme a zozname zásob. Zoznamy zásob sa často zoraďujú podľa abecedy. Zásoby však nebudú v sklade fyzicky zoskupené podľa toho, či sú veľké alebo biele, skôr budú samostatne uskladnené poháriky a samostatne viečka, a v rámci nich samostatne poháriky na kávu a samostatne poháriky na čaj, potom podľa veľkosti atď. Zoznam A uľahčuje nachádzanie prídavných mien, zoznam B uľahčuje nachádzanie skladových položiek.

Odporúčania

 • Názov skladovej položky by sa mal začínať podstatným menom (o čo sa jedná) a nasledovať by mali prídavné mená zostupne v poradí podľa dôležitosti
 • Každá položka by mala mať jedinečný názov
 • Do názvov nevkladajte slová, ktoré nie sú nevyhnutné. Napríklad názov dodávateľa, krajina pôvodu či dátum expirácie nemusia byť v názve zahrnuté, pokiaľ sú zásoby vzájomne zameniteľné. V príklade vyššie môže reštaurácia nakupovať tie isté poháriky od rôznych dodávateľov a predávať ich za tú istú cenu. Tieto detaily môžu byť uložené v systéme. Názov dodávateľa však môže byť potrebný, ak nie sú položky zameniteľné. Napríklad tenisky Puma a Nike v obchodnom sklade si zrejme vyžadujú zahrnúť do názvu aj značku výrobcu.

Kódy skladových položiek

Kódy používané na označenie skladových položiek (kód produktu, SKU a pod.) sú dôležité pre informačný systém a zamestnancov, ktorí so zásobami a skladovými informáciami pracujú. Tu je niekoľko tipov:

 • Nikdy nezačínajte kód položky nulou
 • Vyhnite sa používaniu písmen, ktoré sa dajú ľahko zameniť s číslicami, ako je I alebo O
 • Nepoužívajte sériové alebo výrobné číslo vášho dodávateľa ako váš vlastný kód. Ak zmeníte dodávateľa, alebo dodávateľ zmení svoje číslovanie, stanú sa pre vás kódy bezpredmetné.
 • Nepoužívajte zbytočne veľa číslic – ideálne 4 až 8. Menší počet sa zase môže ľahko omylom zameniť za číslo iného významu, ktoré označuje napr. počet alebo hmotnosť.
 • Nesnažte sa kódmi opísať skladovú položku – povedie to k zbytočne dlhým a neprehľadným kódom – tieto informácie zahrňte do názvu položky
 • Ak je to možné, používajte v kódoch aj písmená. Pomôže vám to kódy odlíšiť od iných čísel (množstvá, váhy, veľkosť a pod.) a zároveň skrátiť dĺžku kódu.
 • Použite v kóde začiatočné písmená názvu položky. Napr. kód pre „viečko na kávu, veľké, biele“ môže byť „VIE101“ a pre „viečko na čaj, veľké, biele“ môže byť „VIE201“). Uľahčí vám to orientáciu v zoznamoch zásob.
 • Nepoužívajte znaky, ktoré môžu zmiasť ľudí alebo informačný systém. Napríklad používanie čiarok a bodiek môže zvádzať k tomu, že sa jedná o hmotnosť. Pri používaní znaku „/“ môže Excel sformátovať kódy na dátumy. Nepoužívajte ani znaky „>“ a „<”.

Spoločnosť Clearly Inventory je dodávateľom softvérových riešení pre riadenie a správu zásob.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: