Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Týždeň v legislatíve (26.02 – 04.03.2015)

Vybrané novinky z legislatívy na Slovensku

Obsah:

1.1 NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

1.2 ZÁKON O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

1.3 NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

________________________________________________________________

1.1 NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

Najnovšou novelou Trestného zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje viacero eurosmerníc. V prvom rade ide o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorá upravuje otázky práva na informácie v trestnom konaní. Táto garantuje procesné práva obvineného na informácie v podmienkach trestného konania. Taktiež v podmienkach konania o európskom zatýkacom rozkaze. Novela rieši aj otázky boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Ide špecifické transakcie, ktoré boli identifikované v rámci hodnotenia SR, pokiaľ ide o otázku definície zahraničného verejného činiteľa.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24326

1.2 ZÁKON O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

Presnú definíciu pojmu kultúrno-osvetová činnosť prináša Zákon o kultúrno – osvetovej činnosti. Tento pojem sa totiž v praxi bežne používa, avšak svoju definíciu doteraz nemal. Zákon sa zároveň zaoberá problematikou kultúrno – osvetovej činnosti ako celku. Vymedzuje kompetencie jednotlivých subjektov tejto oblasti, ich pôsobnosť tak na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, pričom umožňuje spoluprácu jednotlivých zložiek medzi jednotlivými úrovňami. Nielen pri realizovaní príslušných podujatí, ale aj v prípade vzniku potreby odborného metodického poradenstva.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMater ial=24328

1.3 NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dlho riešená otázka zrušenia poplatkov u lekára ostáva aj naďalej otvorená. Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Uviedol však, že oprávnenosť regulácie úhrad nespochybňuje, rovnako tak úmysel zákonodarcu, no zmeny v takejto oblasti by mali prísť až po dôslednej a úplnej analýze. Podľa neho sú problematickými dve ustanovenia novely – spôsob regulácie úhrad za zdravotnú starostlivosť a zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenie. Podotkol, že objednávanie pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas by malo byť samozrejmosťou.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5403

Zdroj: www.pravnydom.skPripravil Právny dom


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: