Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Týždeň v legislatíve (19.02. – 25.02. 2015)

Legislatívne novinky na Slovensku

Obsah

1.1 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

1.2 NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

1.3 NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

1.4 NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

________________________________________________________________

1.1 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová navrhuje zavedenie povinného nástupu detí do materskej školy už od troch rokov. A to detí, ktoré pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia. Podľa nej majú práve tieto problém s adaptáciou sa na kolektív v škole, a preto by im takáto zmena pomohla. Ako ďalej poslankyňa uviedla, terajšia právna úprava je dôvodom tzv. nultých ročníkov. Pri tých však k prirodzenej adaptácii s kolektívom prichádza neskoro.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=53 99

1.2 NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

Novela Trestného zákona, predložená z dielne SaS požaduje sprísnenie trestných sadzieb trestných činov sexuálneho zneužívania a obmedzovania osobnej slobody. Podľa navrhovateľov sú problematickými práve spodné hranice sadzieb, výsledkom čoho je zmarenie dlhodobej práce orgánov činných v trestnom konaní rozhodnutiami súdov. Predkladatelia novely chcú preto zvýšiť dolnú hranicu trestných sadzieb už uvedených trestných činov, a to najmä v prípade ak sú páchané voči deťom, prípadne, ak je páchateľom deviant.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=53 97

1.3 NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Do parlamentu bol predložený návrh novely Zákona o sociálnom poistený. Predložil ho poslanec Viliam Novotný. V návrhu sa venuje otázke poskytovania materskej dávky. Navrhuje, aby táto dávka bola počas jedného roka poskytovaná vo výške čistej mzdy. Zároveň navrhuje, aby čerpanie rodičovského príspevku mohlo byť flexibilné, a to podľa úvahy a potrieb každého rodiča. Týmto však novela nekončí. Poslanec ďalej v návrhu rozoberá otázky stanovenia dvojnásobného daňového bonusu na tretie a ďalšie dieťa ako aj stanovenie odpočítateľnej položky na bývanie.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5 374

1.4 NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Z dielne Ministerstva spravodlivosti bol do pripomienkového konania predložený návrh novely Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh, v zmysle podmienky transparentnosti, rozširuje okruh povinne zverejňovaných informácií. Povinne zverejňované zmluvy by sa už nemali zverejňovať iba na webových sídlach tých daných subjektov, ktoré ich uzatvárajú, ale aj v Centrálnom registri zmlúv. To by malo zabezpečiť väčšiu prehľadnosť v otázke uzatvorených zmlúv. Okrem toho by sa v zmysle novely, za predpokladu jej prijatia, mala pôsobnosť zákona rozšíriť aj na múzeá, knižnice, akademické knižnice a archívy.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7993&langEID=1

Zdroj: www.pravnydom.sk

Pripravil Právny dom

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: